Predstavnik in kontakt

Ivo Ivičič
[email protected]

Lokalni odbor

Bela Krajina

Svoboda za Občino Metlika

Metlika naj postane občina dialoga, modrena in digitalizirana občina s trajnostnim razvojem vseh področjih, spodbudnim podjetništvom in varnim okoljem.

... Metliko, ki naj postane gospodarski, turistični in kulturni center Bele krajine!

... prioritetno gradnjo južnega dela tretje osi, za varen in pretočen promet!

... ureditev stanovanjske problematike vseh generacij, za medgeneracijsko sodelovanje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Enoten razvoj belokranjskega gospodarstva in skupni nastop

V sodelovanju s preostalima belokranjskima občinama bomo izvajali enotno politiko skladnega gospodarskega razvoja. Skupaj bomo upravljali industrijske cone, saj bo to bolj gospodarno. Poskrbeli bomo za skupni nastop na trgu, saj smo skupaj močnejši.

Preudaren razvoj trajnostnega turizma in kolesarske poti

Zavzeli se bomo, da bodo v promocijskih aktivnostih vsi turistični ponudniki zastopani enakopravno. Spodbudili bomo izgradnjo kolesarskih poti. Poskrbeli bomo, da se Metlika dokaže in izkaže kot eno najlepših in najzanimivejših srednjeveških mest.

Cenovno dostopna stanovanja za mlade, javna najemna stanovanja

Zaradi pomanjkanja stanovanj se zlasti mlade družine izseljujejo, zato se bomo vključili v nacionalne projekte izgradnje cenovno dostopnih bivalnih objektov in javnim najemnih stanovanj. Ne smemo pozabiti tudi na starejše in na oskrbovana stanovanja.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Anton Gerkšič (VE1)
Anica Kopinič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva