Predstavnik in kontakt

Primož Godina
[email protected]

Lokalni odbor

Logatec

Svoboda za Občino Logatec

Logatec naj ponuja visoko kakovost bivanja, oplemeniteno z okoljsko zaščito logaške narave in pitne vode, kakovostna delovna mesta z razvojnim potencialom. Iz spalnega naselja nastane dinamična občina.

... prometno razbremenitev in oživitev mestnega jedra in kakovostni prostorski razvoj!

... ureditev protipoplavne infrastrukture in strategijo za obvladovanje poplav!

... gradnjo novega vrtca in športnih površin, za ureditev novih športnih centrov!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Revitalizacija mestnega jedra in gospodarski razvoj za delovna mesta

S preureditvijo mestnega jedra in širitvijo obeh poslovno-industrijskih con bomo zagotovili dodatna kakovostna delovna mesta. S tem bomo Logatec iz spalnega naselja spremenili v odprto in razvito kulturno, družbeno ter gospodarsko središče regije.

Trajnostna mobilnost, javni promet in obnovljivi viri energije

Mestno jedro bomo razbremenili avtomobilskega prometa. S parkirišči in kolesarskimi potmi med avtobusnimi in železniškimi postajališči bomo občanke in občane spodbudili k uporabi javnega prometa. Javne objekte bomo opremili s sončnimi paneli.

Vključevanje občank in občanov v oblikovanje javnih politik

Skupaj z občankami in občani bomo oblikovali razvojno strategijo Občine Logatec za naslednjih deset let, ki bo temeljila na strokovnosti, sodelovanju in preudarni rabi javnih sredstev. Posebni poudarek bomo dali starejšim in mladim generacijam.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Primož Godina (VE1)
Angela Menart (VE1)
Ivan Pergovnik (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva