Predstavnik in kontakt

Marjan Lisac
[email protected]

Lokalni odbor

Kočevsko

Svoboda za Občino Kostel

Spodbujali bomo nadaljnji razvoj gospodarstva, trajnostnega turizma in športa ob hkratnem varovanju okolja in ohranjanju neokrnjene kostelske narave.

... takojšnjo sanacijo v ujmi nastale škode, za zmanjševanje onesnaževanja okolja!

... človeka dostojno zdravstveno oskrbo, za razvojno in napredno občino dialoga!

... kakovostna delovna mesta v domačem okolju, za trajnostni razvoj turizma!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Boljša komunikacija in sodelovanje z občankami in občani

Prisluhnili bomo vaškim skupnostim in društvom. Uvedli bomo redna srečanja z županom in občinsko upravo. Obudili bomo družabne skupine za  medgeneracijsko povezovanje. Vzpostavili bomo različne oblike obveščanja občank in občanov.

Rekonstrukcija cestne infrastrukture in varen promet

Takojšnja obnova državne ceste Ljubljana–Petrina in obkolpske državne ceste Dol–Petrina-Mirtoviči sta nujni. Obe cestni povezavi sta bistvenega pomena za gospodarski, kulturni in turistični razvoj občine ter za varen dostop do večjih urbanih centrov.

Kostel naj bo zelena občina s trajnostnim razvojem turizma

Podprli bomo mlade kmete in si prizadevali, da bodo zdaj zaraščene kmetijske površine spet namenjene ekološkemu kmetijstvu. Spodbujali bomo izbiro lokalno pridelane hrane. Bolje bomo izkoristili obnovljive energetske vire, turizem naj bo trajnosten.

Občinski svetniki

Marko Preložnik (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva