Predstavnik in kontakt

Kaja Novak
[email protected]

Lokalni odbor

Ilirska Bistrica

Svoboda za Občino Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica potrebuje razvoj na vseh področjih. Moderno, infrastrukturno povezano in gospodarsko uspešno okolje je tisto, v katerem želimo živeti.

... ponovno vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja in kakovost življenja!

... gospodarske cone prihodnosti v Plami in Jelšanah, ustvarjalno in inovativno občino!

... energetsko samozadostnost s sončnimi elektrarnami, za izkoristek sončnih dni!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Varnost in kakovostno življenje za vse občane in občanke

V sodelovanju s policijo in obmejnimi občinami bomo vzpostavili delovno skupino za pravočasno zaznavanje in izmenjavo informacij o nezakonitih prehodih meje. Povečali bomo nadzor na cestah v času turistične sezone in gradili kolesarske povezave.

Več kakovostnih delovnih mest in štipendiranje talentov

Pripravili bomo poslovna okolja za perspektivne panoge, ki imajo minimalen vpliv na okolje. Investirali bomo v podjetniški inkubator za premagovanje začetnih težav pri ustanavljanju podjetij. Mladim bomo omogočili dostop do novih znanj in štipendij.

Skrb za starejše in invalide, medgeneracijsko sodelovanje

Posebno pozornost bomo namenili dostopnosti športnih in ostalih občinskih objektov za invalide. Posodobili bomo ponudbo doma starejših občanov, razpisali štipendije za poklice negovalcev, medicinskih sester, zdravnikov in ostalega manjkajočega osebja.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Urška Blazinšek (VE1)
Boštjan Kerma (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva