Predstavnik in kontakt

Matej Haberl
[email protected]

Lokalni odbor

Hrastnik

Svoboda za Občino Hrastnik

Občina Hrastnik mora biti prijazna vsem generacijam z modernimi, enakomerno razvitimi in živahnimi mestnimi jedri ter razvitim sodobnim gospodarstvom.

... celovit in enovit gospodarski razvoj in skladen napredek celotne občine!

... oživitev in srečanj polna mestna jedra Hrastnika, Dola pri Hrastniku in Ojstrega!

... mlade, mlade družine in starejše, za spoštljivo medgeneracijsko sodelovanje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Pomoč malim, srednjim in velikim podjetjem za razvoj

Vzpostavili bomo takšno gospodarsko okolje, kjer bodo mala, srednja in velika podjetja imela možnost za razvoj, gospodarsko rast. Podjetjem bomo aktivno pomagali pri črpanju evropskih in ostalih razvojnih sredstev, ki so na voljo za prebojne rešitve.

Oživljanje mestnih jeder, ki naj postanejo mesta srečanj občanov

Prazne prostore v centru Hrastnika bomo oživili z obrtnimi, podjetniškimi in športnimi dejavnostmi. V centru Dola bomo pri cerkvi uredili funkcionalno prireditveno ploščad, kraj pa popestrili z zelenimi površinami ter uredili zeleno pot po Ojstrem.

Mladim in starejšim prijazna občina, medgeneracijsko spoštovanje

Intenzivno bomo iskali stanovanjske rešitve za mlade družine, omogočili jim bomo posebne olajšave in subvencije za bivanje v našem kraju. Zagotovili bomo sredstva za izgradnjo novega doma starejših in novih oskrbovanih stanovanj na Leši.

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

Žiga Kovač (VE1)
Valentina Moljk (VE1)
Gregor Erman (VE1)
Nuša Blagotinšek (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva