Predstavnik in kontakt

Meta Majnik Kranjc
[email protected]

Lokalni odbor

Hajdina

Svoboda za Občina Hajdina

Občina Hajdina naj svojim občanom in občankam na poti razvojne prihodnosti zagotavlja učinkovit in moderen javni servis, kjer se sliši vsak glas.

... učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za skladen in enakomeren razvoj Hajdine!

... participativni občinski proračun, kjer naj občani in občanke odločajo o projektih!

... napredno, razvito, trajnostno, samooskrbno in zeleno občino za kakovostno bivanje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Okrepitev sodelovanja z vaškimi odbori pri soustvarjanju

Vaškim odborom v občini Hajdina bomo povrnili veljavo pri soustvarjanju občine, saj le predlogi, ki prihajajo iz konkretnega življenja, lahko zadovoljijo potrebe in cilje občank in občanov. Izboljšali bomo transparentnost dela občinske uprave.

Celovita prenova elektro - energetskega sistema za prihodnost

Pospešili bomo individualne in skupne trajnostne energetske projekte, ki bodo povečali energetsko samooskrbo, in to tako zasebnih kot tudi javnih objektov. S tem bomo omogočili cenovno ugodnejšo energijo prihodnosti za vse.

Dodatne spodbude za lokalno podjetništvo in inovativnost

Lokalne podjetnike in gospodarstvo bomo podprli tudi s povratnimi ali nepovratnimi sredstvi, kot so posojila, garancije, poroštva in sredstva za dokapitalizacijo. Subvencionirali bomo zagon novih inovativnih podjetij in spodbujali samozaposlovanje.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Andrej Intihar (VE2)
Andrej Tumpej (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva