Predstavnik in kontakt

Zvonko Burja
[email protected]

Lokalni odbor

Dravograd

Svoboda za Občino Dravograd

Strateška lega ob meji je pomembna prednost. Občina mora spodbuditi iskanje novih, trajnostnih rešitev, ki temeljijo in gradijo na lokalnemu znanju.

... Dravograd z novim zdravstvenim domom in učinkovito oskrbo starejših na domu!

... Dravograd, kjer zaradi drugačne, trajnostne prometne politike avtomobil ne bo nuja!

... Dravograd s pitno vodo brez klora, za urejeno in moderno infrastrukturo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Ohranjanje vasi in podeželja ter povečanje lokalne samooskrbe

Poskrbeli bomo, da se bodo vrtci, šole in domovi starejših občanov oskrbovali z domačno, na lokalnih kmetijah pridelano hrano. Želimo urediti primerne tržnice po več krajih občine. S temi površinami želimo kmetom ponuditi možnost neposredne prodaje.

Mladina in aktivno življenje, občina po meri vseh prebivalcev

Nujna je izgradnja osnovne šole v Šentjanžu, vrtca v Dravogradu in večnamenske dvorane v Libeličah. Potrebujemo obuditev mestnega jedra v Dravogradu. To bomo dosegli skupaj s civilno družbo in društvi v kraju in s finančnimi spodbudami za mlade obrtnike.

Sodobna občina Dravograd in digitalizacija javnih storitev

Skupaj z digitalnim opismenjevanjem občank in občanov bomo digitalizirali tudi javne storitve in jih naredili bolj dostopne ter prijazne. V Občini Dravograd želimo digitalizirati večino javnih storitev, hkrati pa ohraniti dostop na star način.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Zvonko Burja (VE1)
Barbara Hudernik Turičnik (VE1)
Dušan Ferenčak (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva