Predstavnik in kontakt

Ivo Ivičič
[email protected]

Lokalni odbor

Bela Krajina

Svoboda za Občino Črnomelj

Občina Črnomelj naj bo gospodarna, vključujoča in predvsem zelena občina, ki podpira male podjetnike in zagotavlja javni servis po meri občanov in občank.

... Črnomelj, ki bo gospodarsko razvita, podjetnikom prijazna in vključujoča občina!

... oživitev mestnih središč, naj Črnomelj postane kulturno središče Bele krajine!

... lokalno samooskrbo, za zeleno, varno in do vseh občanov in občank prijazno občino!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Gospodarsko in upravno sodelovanje treh belokranjskih občin

Prizadevali si bomo za povezovanje občinskih uprav na belokranjskih projektih. Preučili bomo možnosti združenega upravljanja industrijskih con, kar bi prispevalo k večji gospodarnosti in boljšim možnostim za vse tri občine v Beli krajini.

Enakomeren razvoj podeželja v vseh predelih naše občine

Ne glede na to, ali naše občanke in občani živijo v Črnomlju ali Tribučah, vsi morajo imeti enake možnosti za kakovostno življenje. Izboljšali bomo lokalni javni potniški promet in spodbujali aktivnosti, ki bodo prebivalce naše občine povezovale.

Prenova komunalne infrastrukture za višjo kakovost življenja

Zlasti z evropskimi sredstvi bomo uredili komunalno infrastrukturo, saj ta ključno vpliva na kakovost življenja in razvoj trajnostnega turizma. Še posebej bomo poskrbeli za preudarno in kakovostno upravljanje z vodnimi viri, ki naj bodo ponos občine.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Vesna Fabjan (VE1)
Ivo Ivičić (VE1)
Anja Luznar (VE2)
Mojca Čemas Stjepanovič (VE3)
Renata Butala (VE3)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva