Predstavnik in kontakt

-
brež[email protected]

Lokalni odbor

Brežice

Svoboda za Občino Brežice

Z infrastrukturo in programom bomo poskrbeli, da bodo v občini svoje mesto našli delodajalci, katerih poslovanje temelji na načelih trajnostnega razvoja.

... gradnjo novih in obnovo starih stanovanj, za rešitve stanovanjske problematike!

... soodločanje občanov o porabi občinskih sredstev, naj bodo slišane vse dobre ideje!

... kakovostno ureditev občinskega in medkrajevnega javnega prevoza za vse!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Samooskrba s kakovostnimi lokalnimi pridelki in izdelki

V javnih zavodih, turizmu in gostinstvu bomo spodbujali odkupovanje kakovostnih pridelkov in izdelkov lokalnih ponudnikov. Naša primarna naloga bo organizacija učinkovite lokalne in zelene oskrbovalne verige po modelu »od njive do mize«.

Energetska neodvisnost in razvoj, skupnostne elektrarne

Gradili bomo skupnostne sončne elektrarne, na javne površine postavili več električnih polnilnic, dogradili infrastrukturo daljinskega ogrevanja, občankam in občanom pa pomagali pri vgradnji geotermalnih črpalk, kar bo povečalo energetsko neodvisnost.

Spodbujanje zagonskih podjetij in inovativnosti v gospodarstvu

V industrijski coni Slovenska vas bomo vzpostavili podjetniški inkubator, podjetnikom omogočili ugodne najeme prostorov, mladim zagonskim podjetjem pa svetovanje in računovodsko-administrativne storitve. Podprli bomo inovativnost in dobre ideje!

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Mojca Florjančič (VE1)
Samo Stanič (VE1)
Bojana Zevnik (VE1)
Marjeta Slatner Gerjevič (VE1)
Andreja Dušak (VE2)
dr. Stanka Preskar (VE3)
Marko Kovačič (VE3)
Nataša Sagernik (VE4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva