Predstavnik in kontakt

Tina Marc
[email protected]

Lokalni odbor

Ajdovščina

Svoboda za Občino Ajdovščina

Občina Ajdovščina potrebuje skladen razvoj vseh svojih predelov, razvito kmetijstvo in trajnostni turizem za visoko kakovost bivanja vseh občanov.

... več stanovanj na obrobju in podeželju ter skupnost, ki skrbi za vse generacije!

... razvito kmetijstvo, čisto okolje, samooskrbo in zaščito pred naravnimi nesrečami!

... povezovanje, kulturo, umetnost in šport ob uspešnem gospodarskem razvoju!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Visoka kakovost bivanja na podeželju in robu mesta

Zavzemamo se za ureditev dodatnih stanovanj na obrobju mesta in na podeželju, ki ne bodo dodatno obremenila mestnega jedra. Z obnovo starih, zapuščenih stanovanjskih nizov objektov po vaseh je treba poskrbeti za revitalizacijo občine in skladen razvoj.

Solidarnost do vseh generacij občank in občanov

Zagotovili bomo dodatna mesta v vrtcih, uredili podaljšano varstvo v popoldanskem času in izboljšali kapacitete osnovnih šol. Dogradili bomo dom za starejše občane, kjer bomo poleg osnovnih kapacitet povečali tudi število postelj za paliativno oskrbo.

Pomoč kmetijskim dejavnostim, turizem in kulturno središče

Kmetovalcem bomo pomagali pridelke reševati pred poplavami in sušami ter kmetijstvo povezovali s turizmom. Turizem naj se razvija trajnostno, v sozvočju z naravo in ljudmi. Občini moramo vrniti dušo z izgradnjo kulturnega središča.

Občinski svetniki

Sandi Bačar (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva