Predstavnik in kontakt

Mateja Hrvatin Kozlovič
[email protected]

Lokalni odbor

Koper

Svoboda za Mestno Občino Koper

Mestna občina Koper naj postane najsodobnejše tehnološko stičišče v državi, Kraški rob naj postane najbolj prepoznaven športni in turistični park.

... najsodobnejše tehnološko stičišče v Sloveniji in kakovostne javne storitve!

... revitalizacijo Kraškega roba ter sistematičen razvoj podeželskih središč!

... najsodobnejši medgeneracijski center in kakovostno zdravstveno infrastrukturo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Krepitev podjetniškega in inovativnega okolja z vizijo

S komunalno opremljenimi zemljišči bomo vzpostavili pogoje za nove poslovne priložnosti in delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Razvojno vizijo občine in podeželskih središč za enakomeren razvoj občine bomo soustvarjali vsi deležniki v občini.

Spodbujanje prehranske samooskrbe in blažitev posledic suše

Vzpostavili bomo zadrževalnike in namakalne sisteme za ublažitev posledic suše ter oblikovali ciljano politiko oddaje občinskih kmetijskih zemljišč. Občanom bomo omogočili najem manjših vrtov, spodbudili načrt sistematičnega razvoja podeželskih središč.

Učinkovite javne storitve in medgeneracijsko sodelovanje

Zgradili bomo nov zdravstveni center z negovalno bolnišnico in zagotovili pogoje za privabljanje deficitarnih zdravstvenih delavcev. Posebno skrb bomo namenili izgradnji medgeneracijskega centra in nadgradnji sistema oskrbe starejših občanov.

Odločnejši razvoj trajnostnega turizma in kulturni preboj

Kraški rob želimo razviti v najbolj prepoznaven športno-turistični park v Sloveniji. Zgodovinsko mestno središče Kopra naj postane kulturno-zgodovinska turistična destinacija. V mestno jedro je z inovativnimi programi treba vrniti vrvež in življenje.

Skupni kandidat Gibanja Svoboda in Liste Aleša Bržana

Aleš Bržan

Lokalna skupnost mora z ustvarjanjem spodbudnega poslovnega okolja vzpostavljati boljše pogoje za nove poslovne priložnosti in tako ustvarjati povezana delovna mesta. Zavzemal se bom za občinsko upravo, ki bo v postopkih prijazna do občanov in pripravljena na dialog. Mestna občina Koper mora izkoriščati edinstvene konkurenčne prednosti za dostojno življenje in družbo blagostanja.

Preberi več o županu

"Želim si občino, ki prebivalcem nudi in organizira kakovostne javne storitve na vseh ravneh in področjih."

Mestni svetniki

Vodja svetniške skupine

Matjaž Čok (VE1)
Mateja Hrvatin Kozlovič (VE1)
Matej Kralj (VE1)
Vesna Rebec (VE1)
Jan Muženič (VE1)
Mojca Kačinari (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva