Prvega maja bo minilo dvajset let odkar je Slovenija izpolnila enega najpomembnejših strateških ciljev in postala članica Evropske unije. 

Želja slovenskega naroda, da postane del evropske skupnosti, sega daleč v zgodovino. Že leta 1926 se je slovenski poslanec Josip Hohnjec v Skupščini Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev zavzel za ustanovitev evropske »mirovne zveze narodov«. V Majniški deklaraciji iz maja leta 1989, pa so predstavniki Društva pisateljev Slovenije, takratnih opozicijskih strank, Univerzitetne konference ZSMS in društva skladateljev Slovenije, izrazili jasno odločenost slovenskega naroda živeti v suvereni državi in samostojno odločati o povezavah v okviru prenovljene Evrope.  

Članstvo v Evropski uniji je prineslo številne prednosti, ki jih državljanke in državljani občutijo v vsakdanjem življenju.

V dvajsetih letih članstva je Slovenija dvakrat predsedovala Svetu Evropske unije. V sodelovanju z evropskimi institucijami in državami članicami je okrepila odpornost Evropske unije na različne krize, pripomogla k okrevanju držav po pandemiji in aktivno sodelovala na številnih strateških področjih. Vseskozi tudi utiramo pot procesu širitve Evropske unije na Zahodni Balkan.  

Članstvo v Evropski uniji je prineslo številne prednosti, ki jih državljanke in državljani občutijo v vsakdanjem življenju, a hkrati moramo priznati, da Evropsko unijo pestijo številni politični, gospodarski in socialni izzivi. Zato mora sodobna evropska politika v ospredje svojih odločitev postaviti skrb za blaginjo njenih državljank in državljanov. 

Zavezujemo se, da bomo varovali demokratična liberalna načela, vladavino prava in temeljne človekove pravice.

Skupina Renew Europe je v program zapisala jasne vrednote. Njeni predstavniki tako v evropski skupnosti, kot v posameznih državah članicah, se zavezujemo, da bomo varovali demokratična liberalna načela, vladavino prava in temeljne človekove pravice. Te vrednote in načela morajo v naših dejanjih prepoznati tudi ljudje. V nasprotnem primeru demokratične stranke odpirajo prostor razraščajočem se populizmu in avtokratskim težnjam posameznikov.  

V različnosti narodov, ki sestavljajo evropsko skupnost, moramo iskati naše prednosti. Svet se hitro spreminja. Samo Evropa, poenotena na podlagi ključnih vrednot in strateških ciljev, je lahko nosilec globalnega razvoja. Delovati moramo brez dvojnih meril na zunanjepolitičnem področju in prepričana sem, da bo takšna evropska politika zbudila več zanimanja in predvsem zaupanja državljank in državljanov.  

Ključni izziv, s katerim se dandanes soočamo v Evropi, je tudi zagotavljanje miru. Mir je za ljudi med najpomembnejšimi vrednotami.

9. junija bomo v Sloveniji volili poslanke in poslance Evropskega parlamenta. Odgovornost nas vseh je, da državljanke in državljane prepričamo, da njihov glas šteje tudi na ravni Evropske unije. Kandidatom skupine Renew Europe, ki bodo izvoljeni, želim veliko uspeha, modrosti in odločnosti pri zagovarjanju temeljnih vrednot in skrbi za dobrobit ljudi. 

Ključni izziv, s katerim se dandanes soočamo v Evropi, je tudi zagotavljanje miru. Mir je za ljudi med najpomembnejšimi vrednotami. Iskanju poti do mirnih rešitev konfliktov je potrebno nameniti bistveno več pozornosti in energije. Napak iz zgodovine, ki jih je naša celina plačala z milijoni žrtev, si ne moremo in smemo nikoli več privoščiti.  

Izzivov evropski skupnosti nam torej ne manka. A zmogli jih bomo, če bomo pri vseh odločitvah upoštevali temeljne vrednote, ki so nas povezale.  

Spoštovani, po dvajsetih letih članstva, Slovenija ni več nova, ampak zrela članica Evropske unije, ki želi in zmore prispevati svoj delež pri razvoju evropske skupnosti in blaginji njenih državljank in državljanov. Dokazali smo, da lahko na nekaterih področjih postavljamo demokratične standarde. Smo prvi, ki imamo že od samega začetka v Ustavi zapisano pravico do splava, pomembno vlogo pa smo odigrali tudi pri reševanju zadnje evropske energetske krize. 

Izzivov evropski skupnosti nam torej ne manka. A zmogli jih bomo, če bomo pri vseh odločitvah upoštevali temeljne vrednote, ki so nas povezale.  

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo