Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes javnosti predstavil analizo stanja slovenskega zdravstva in ključne korake zdravstvene reforme s časovnico.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes javnosti predstavil analizo stanja slovenskega zdravstva in ključne korake zdravstvene reforme s časovnico.

»Cilji zdravstvene reforme je vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije omogočiti enakopraven dostop do enake kakovosti zdravstvene storitve, ne  glede na njihov družbeno-ekonomski status, regijo, nacionalnost, spol, izobrazbo, politični nazor, versko prepričanje. Cilj je zgraditi učinkovit, digitaliziran in vzdržen zdravstveni sistem ter ga pripraviti na ključne izzive prihodnosti, kot so starajoče prebivalstvo, razvoj bolezni in zdravljenja ter nevarnosti pojavnosti novih bolezni.«

Razmere v slovenskem zdravstvu terjajo korenite spremembe

Ob predstavitvi dokumenta je minister povedal, da imamo v slovenskem zdravstvenem sistemu težave s financiranjem, neučinkovitim vodenjem javnih zdravstvenih zavodov, dolgotrajnimi bolniškimi odsotnostmi, pomanjkanjem zdravnikov, številom čakajočih nad dopustno dobo, predvsem pa z nenadzorovanim tokovom denarja, ki več kot očitno ne sledi pacientu. 

Izzivi slovenskega zdravstva

Minister je na podlagi natančnih analiz predstavil ključne izzive slovenskega zdravstva:

 • Financiranje slovenskega zdravstva je v zadnjih letih strmo naraščalo, kar pa se ni poznalo v učinkovitosti sistema.
 • Staranje prebivalstva vodi v neravnovesje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom ter predstavlja vedno večje stroške zdravljenja in nižanje števila posameznikov, ki vplačujejo v sklad. S staranjem prebivalstva se povečuje tudi potreba po dodatnih zdravniških timih na primarni ravni.
 • Slovenija ima nižje število zdravnikov na sto tisoč prebivalcev od evropskega povprečja.
 • Vse večji razkorak med številom diplomantov medicine in razpisanimi specializacijami.
 • Že od leta 2010 se število oseb brez osebnega zdravnika giblje med 100 in 130 tisoč.
 • Število čakajočih bolnikov nad dopustno dobo se je od začetka 2018 potrojilo.
 • Več kot 65 % vseh obiskov v urgentnih centrih je nenujnih ali manj nujnih.
Vrstni red in glavni koraki reforme

Načrt in časovnica reforme, ki ima tudi koalicijsko podporo, sta pripravljena. Glavne korake je na novinarski konferenci predstavil minister Danijel Bešič Loredan:

 • Digitalizacija zdravstvenega sistema,
 • reforma plačnega sistema zaposlenih v zdravstvu,
 • ureditev področja družinske in urgentne medicine,
 • strukturna in celovita prenova ZZZS,
 • prenova nadzora in vodenja javnih zdravstvenih zavodov,
 • ureditev področja dolgotrajne bolniške odsotnosti,
 • naslovitev koncesionarstva in uravnoteženje zasebnega in javnega zdrasvtva,
 • oblikovanje sistema načrtovanja kadrov,
 • celovita prenova financiranja zdravstvenega sistema.

Celotno predstavitev s časovnico ključnih korakov reforme si lahko ogledate tukaj.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo