Državni zbor je odločil, da je predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim nameravamo v koaliciji ukiniti dopolnilno zavarovanje, primeren za nadaljnjo ...

Državni zbor je odločil, da je predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim nameravamo v koaliciji ukiniti dopolnilno zavarovanje, primeren za nadaljnjo obravnavo. Novelo smo spisali v poslanski skupini Svoboda ter jo ob podpori koalicijskih partneric SD in Levice vložili v parlamentarno proceduro. »Želimo oblikovati sodoben, učinkovit in pravičen zdravstveni sistem, katerega financiranje ne bo povečalo neenakosti v zdravju glede na socialno-ekonomski položaj posameznika. Ta novela je eden izmed korakov v to smer, z njo pa želimo tudi preprečiti, da bi znaten dvig stroškov ‘padel na pleča’ ljudi,« je poudarila naša poslanka mag. Nataša Avšič Bogovič.

Novela predvideva prenos dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zavarovanje v obliki plačila obveznega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno, z možnostjo valorizacije enkrat letno. Zavezanci za plačilo prispevka bi bili vsi zavezanci za plačilo obveznega zavarovanja, prejemnik sredstev pa bi bil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ne več tri zasebne zavarovalnice. Vlada dr. Roberta Goloba, ki podpira poslansko novelo, je po napovedi zavarovalnic o dvigu mesečnih premij za dopolnilno zavarovanje v vmesnem času, torej do ukinitve tega zavarovanja, zamrznila višino premije na največ 35,67 evra. Novela je torej korak k pravzaprav zgodovinski ukinitvi dopolnilnega zavarovanja. V zadnjih 20-ih letih je namreč kar šest ministrov skušalo ukiniti to zavarovanje, a so nazadnje vsi nad tem dvignili roke – sami ali pa po namigu katere od interesnih skupin.

Andreja Kert, poslanka Svobode: »Zdravje prebivalstva je ključno za doseganje vsesplošne blaginje, miru, varnosti, dostop do najvišjih dosegljivih zdravstvenih standardov pa ena izmed temeljnih človekovih pravic. Odločevalci nosimo odgovornost in breme, da vzpostavimo ustrezne pogoje in poskrbimo za učinkovit zdravstveni sistem.«

Sedanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki prihaja iz vrst Svobode, ne bo sledil slabemu zgledu svojih predhodnikov. »Vsi skupaj, še posebej pa koalicija, imamo mandat ljudi, da se lotimo tistega, kar 20 let ni uspelo – da ukinemo sedanjo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in da zaščitimo ljudi pred neupravičenim dvigom premije,« je opozoril minister. Po njegovih besedah vlada podpira cilje in vsebinske rešitve novele, med katerimi je tudi zasledovanje vzdržnosti javnih financ: »Vzporedno je treba vpeljati prožnejšo in bolj fleksibilno organizacijo zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar bo omogočilo učinkovito vodenje in upravljanje sredstev zavarovancev. Omogočilo bo tudi izvajanje ustreznejšega nadzora nad porabo sredstev in nad produktivnostjo izvajalcev zdravstvene dejavnosti.«

V Gibanju Svoboda se v polni meri zavedamo, da je država dolžna poskrbeti za ustrezno zdravstveno varstvo prebivalstva. »Tistih, ki nedopustno dolgo čakajo na zdravniško obravnavo. Tistih, ki si težko privoščijo plačilo premije. In tudi tistih, ki jim je onemogočeno dostojno življenje, ker niso deležni ustrezne zdravstvene oskrbe,« sporočajo poslanke in poslanci Svobode. Podražitev položnic za dopolnilno zavarovanje brez dodatnih ukrepov, ki bi izboljšali kakovost in dostop do zdravstvenega varstva, je po našem mnenju nedopustna. Zato smo se v Svobodi takoj odzvali na napovedane podražitve premij. »Zakonskega predloga nismo vložili zato, da bi bili populisti, kot nam očitajo na desni, ampak z namenom, da preprečimo poslabšanje zdravstvenega in socialnega položaja ljudi,« je dejala poslanka Avšič Bogovič.

Vera Granfol, poslanka Svobode: »Minister Bešič Loredan se je resno in odgovorno lotil zdravstvene reforme, torej tudi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. V Svobodi zelo dobro vemo, kako težka naloga je pred nami in pritiskov se ne bojimo. Nasprotno. Trdno smo odločeni, da končno presekamo gordijski vozel, v katerega je ujeto naše zdravstvo.«

Poslanka Svobode mag. Tamara Kozlovič je dodala, da novela predstavlja en korak naprej k učinkovitejšemu javnemu zdravstvu ter prvi korak k novi sistemski ureditvi zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji: »Izvedba novele nas ne skrbi. Vložili smo jo po rednem postopku, zato verjamemo, da bomo med parlamentarno obravnavo odpravili morebitna odprta vprašanja in z ustreznimi dopolnili zakon še dodatno izboljšali.« Po njenih besedah imamo še vedno nedopustno dolge čakalne dobe, korupcijo, stavke zdravnikov, odtekanje denarja in pomanjkanje zdravstvenega kadra: »Nekdo mora začeti čistiti te anomalije v zdravstvenih omaricah in očitno bomo to storili mi. In ko rečem mi, mislim na celotni sklic državnega zbora, ne samo na Svobodo.«

Vlada in koalicija si v okviru zdravstvene reforme prizadevata zagotoviti dolgoročno vzdržnost financiranja javnega zdravstva. Poiskati bo treba notranje rezerve, odpraviti koruptivne prakse ter identificirati možnosti za drugačne oziroma druge finančne vire, ki bodo na pravičen način porazdelili breme financiranja zdravstvene oskrbe. Dokler pa zdravstveni sistem ne bo deležen strukturnih ukrepov, ki bodo preprečili nespametno in netransparentno trošenje javnega denarja, v Svobodi ne bomo pristali na prevalitev stroškov na zavarovanke in zavarovance.

Mag. Dean Premik, poslanec Svobode: »Dopolnilno zavarovanje javnost dojema kot nekakšen tujek v javnem zdravstvu, ker so vanj vključene zavarovalnice, katerih glavni cilj je dobiček, ne pa dobra urejenost zdravstvenega sistema. Številne vlade so ga želele spremeniti in bili pri tem neuspešne. Zakaj? Ali ni bilo poguma ali ni bilo politične volje ali so bili krivi lobiji? Ampak o tem naj sodi zgodovina. Sedanja koalicija se je odločila, da bo to jaro kačo presekala.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo