»V času epidemije, ko so bile institucije zaprte, se je psihofizično stanje otrok poslabšalo. Prav zato sem kot predsednica odbora za šport na pobudo našega poslanca Roberta Jneva že na prvo sejo ...

»V času epidemije, ko so bile institucije zaprte, se je psihofizično stanje otrok poslabšalo. Prav zato sem kot predsednica odbora za šport na pobudo našega poslanca Roberta Jneva že na prvo sejo odbora vključila problematiko nižje gibalnosti otrok,« je poudarila poslanka Svobode in predsednica parlamentarnega odbora za izobraževanje, znanost in mladino dr. Mirijam Bon Klajnšček.

»Telesna aktivnost je za otroke ključen gradnik razvoja. Gibanje pozitivno vpliva na vsakega izmed nas. V času epidemije je Janševa vlada z nesmiselnimi ukrepi in najdaljšim zaprtjem šol naše otroke spremenila v eno izmed najbolj ranljivih skupin. Odvzeli so jim gibanje in svež zrak. Strokovnjaki ocenjujejo, da so gibalne sposobnosti upadle za 17 odstotkov,« je opozoril poslanec Svobode Robert Janev. »Če bi tak upad gibalnih sposobnosti doživel Tadej Pogačar, bi za zadnjeuvrščenim na Tour de France zaostal 7 ur. Če teh težav ne začnemo pravočasno reševati, Slovenijo čakajo velike težave,« je opozoril. Prav zato so se naši poslanci, ki se ukvarjajo s področjem športa Zato smo v Gibanju Svoboda vladi s sklepi odbora predlagali, kako naj težave začne reševati. Šport je rešitev in v šolskem sistemu predstavlja razbremenitev, zato si bomo v Gibanju Svoboda še naprej prizadevali, da se število ur športne vzgoje in športnih aktivnosti povečuje.

»Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se zavedamo, da sta šport in gibanje nujna za zdrav razvoj otrok. Vztrajali smo, da ob reorganizaciji ministrstev področje športa otrok in mladine ostane v pristojnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Umestitev rednega gibanja in športa v šolski sistem je namreč temelj zdravega razvoja posameznika in je ključna za privzgajanje zdravih navad otrok in mladine,« je poudaril minister za šolstvo in vzgojo dr. Darjo Felda. Zagotovil je, da ministrstvo skrbi za nevtralizacijo učinkov epidemije in učinke sedečega načina življenja ter pripravlja ukrepe, ki bodo omogočili dodatne gibalne aktivnosti za otroke in mladino.

Ukrepi, ki jih za izboljšanje gibalne učinkovitosti otrok mladine pripravlja oziroma izvaja ministrstvo:

  • Javni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah v šolskem letu 2023/24 v višini milijon evrov. Z njim bodo omogočili sofinanciranje stroškov strokovnega dela v oddelkih z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah, ki izvajajo javno veljavni program v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju in podružnicah. Sofinancirani bodo tudi stroški uporabe ali najema dodatnih športnih objektov oziroma površin za obogatitev izvedbe športnih aktivnosti. Cilj je povečati količino ur športa za učence v osnovni šoli in kakovost ter privlačnost programov športne vzgoje otrok in mladine.
  •  S sredstvi Evropske kohezijske politike načrtuje projekt »Zmigaj!«, ki vključuje razvoj in izvedbo športno-rekreacijskih programov za krepitev zdravja in aktiviranje najstnikov.
  • V Letnem programu športa za leto 2023 bodo prek javnega razpisa sofinancirali programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih športnih dejavnosti in statusnih pravic športnikov.
  • Ministrstvo zagotavlja tudi sredstva za osnovno dejavnost Zavoda za šport Planica na področju športa otrok in mladine. V sodelovanju z zavodom izvajamo prostočasne športne programe, v katere je bilo lani vključenih 238.000 otrok.

 »Ocenjujemo, da je ponudba programov, ki jih lahko ponudimo otrokom in najstnikom, pestra in vsebinsko bogata, da bo privlačna za obe ciljni skupini in da bodo ostali zvesti športnim aktivnostim tudi po zaključku formalnega izobraževanja,« še zagotavlja minister.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo