Spoštovanje demokracije in pravne države, odprta družba, aktiven dialog z družbenimi skupinami - to so le nekateri izmed dosežkov, s katerimi se lahko pohvali vlada dr. Roberta Goloba po enem ...

Spoštovanje demokracije in pravne države, odprta družba, aktiven dialog z družbenimi skupinami – to so le nekateri izmed dosežkov, s katerimi se lahko pohvali vlada dr. Roberta Goloba po enem letu od začetka svojega mandata. Ob prvi obletnici so na novinarski konferenci predsednik vlade dr. Robert Golob ter podpredsednika vlade Tanja Fajon in Luka Mesec predstavili ključne dosežke in projekte 15. Vlade Republike Slovenije.

V družbo smo vnesli odprtost, demokratičnost in spoštovanje prava

Gibanje Svoboda je na volitvah dobilo rekordno podporo prav zaradi obljube o normalni državi. In to obljubo smo, skupaj z vlado dr. Roberta Goloba, tudi izpolnili. 

Dr. Robert Golob: »Ljudje so nam volitvah zaupali zaradi obljube, da bomo živeli v normalni državi, kjer veljata pravo in demokracija, družba pa je odprta. To obljubo smo izpolnili. Obljubili smo tudi, da se bomo znali soočiti s krizami. In s krizami smo se soočili na miroljuben in demokratičen način in z upoštevanjem prava. To nas razlikuje od vseh predhodnih vlad.«

Politiko smo umaknili iz RTV Slovenija

Po legalni poti je vlada začela umikati vpliv politike iz RTV, zakon o RTV je bil sprejet v odprtem dialogu s civilno družbo in potrjen na referendumu. Ker so avtonomni in svobodni mediji temelj vsake demokracije.

Dr. Robert Golob: »Sami smo se odpovedali temu, da bi imeli na RTV ju vpliv in ga ne bomo imeli. Nihče drugi do zdaj ni poskušal nič takega. Nihče. Vsi ostali bi šli po politični poti in prevzeli oblast nad RTV. Mi smo raje počakali leto dni, prestali referendum, kjer so ljudje jasno povedali, da želijo RTV kot javno institucijo. In danes smo na točki, da je zakon uveljavljen.«

Znak normalnosti je odprt in spoštljiv dialog s civilno družbo

V koalicijski pogodbi smo se zavezali, da bomo civilno družbo sistematično vključevali v proces odločanja, s čemer bi se okrepila tudi strokovnost in legitimnost sprejetih odločitev. Vlada dr. Roberta Goloba tudi to obljubo uresničuje.  

Dr. Robert Golob: »Pogovarjamo se s civilno družbo, z obeh polov, s tistimi, ki so demonstrirali prej, in s tistimi, ki demonstrirajo danes. Od vseh pa zahtevamo isto – spoštljiv dialog. Kdorkoli se je pripravljen spoštljivo pogovarjati, je dobrodošel na vladi

Ljudi in gospodarstvo smo obvarovali pred posledicami energetske krize …

Prvo leto te vlade je globoko zaznamovala največja energetska kriza v povojni zgodovini Evrope. Slovenija se je z njo spopadla uspešno, s svojo samozavestjo pa smo postali eden izmed ključnih glasov pri oblikovanju politik celotne Evropske unije. 

Dr. Robert Golob: »Najprej smo poskrbeli za najbolj ranljive – gospodinjstva. Cene električne energije za gospodinjstva v Sloveniji so med najnižjimi v Evropi. Enako smo poskrbeli za vse različne kategorije podjetji poskrbeli na področju gospodarstva Vsi, od najmanjših poslovnih odjemalcev do največjih, so po uradnih podatkih Eurostata v letu 2022 plačevali najnižje cene električne energije.« 

… kar je že obrodilo rezultate

Uspešno obvladovanje energetske krize pa je vidno tudi v poslovanju naših podjetji, ta so namreč lansko leto zaključila z rekordnimi dobički.

Dr. Robert Golob: »Slovensko gospodarstvo je v lanskem letu imelo rekordne dobičke in rekordno zaposlenost v celotni Evropi. In ravno ta dva podatka jasno povesta, da so se naši ukrepi za soočenje z energetsko krizo prelili v odlično delovanje gospodarstva.«

Z naravnimi nesrečami smo se spopadli pogumno in učinkovito

Vlada je uresničila svoje obljube in prvič v zgodovini namenila denarno nadomestilo prostovoljnim gasilcem, ki so se spopadali s požarom na Krasu. Prav tako je ob naravnih nesrečah bila aktivirana Slovenska vojska, ki je pomagala pri zaščiti prebivalstva.  

Dr. Robert Golob: »Vlada je sprejemala ukrepe, ki niso bili samo hipni – intervencijska sredstva za plazove smo uredili v štirinajstih dnevih – sprejemali smo tudi ukrepe, ki so srednjeročni in dolgoročni. Pri soočanju s požari smo takoj ugotovili, da je največji problem podpora iz zraka. Po požaru imamo prvo letalo že v Sloveniji, zato da bomo to leto, to poletje lažje in bolj mirno preživeli, predvsem pa, da bodo posledice požarov čim manjše.« 

Vlada bo ugotovila, kdo neupravičeno viša cene hrane

Krizo draginje, s katero se soočamo v Evropi, je ta vlada obvladovala uspešno in stopnja inflacije se je ustavila pod evropskim povprečjem. Vseeno pa je v Sloveniji rast cen hrane še vedno mnogo višja od stopnje inflacije. Ker to negativno vpliva na blaginjo državljank in državljanov, se je vlada odločila, da v to poseže in ugotovi, kdo krizo zlorablja za neupravičeno povečevanje zaslužkov. 

Dr. Robert Golob: »Cene hrane ne sledijo trendom v Evropi. Če lahko na področju cen hrane opažamo, da se je v Evropi rast zaustavila in je prišlo do padca, v Sloveniji to žal ne velja. Danes je minister za gospodarstvo skupaj z ministrico za kmetijstvo podpisal odredbo o spremljanju cen hrane in proizvodov po celi verigi, od kmeta do trgovca. Ugotovili bomo, kdo v verigi ima neupravičene dobičke in ugotovili bomo, kdo ima oderuške marže. Ker prostovoljni ukrepi očitno žal niso bili sprejeti s strani predelovalne, kmetijske in trgovske industrije, bomo v to posegli.«

Za dostopno in močno javno zdravstvo

V prvem letu svojega delovanja smo sprejeli že številne ukrepe za izboljšanje razmer v zdravstvu. Vlada je med drugim skupaj z univerzo sprejela dogovor za povečanje vpisa na radiologijo in na programe psihologije. Sprejeli smo zakon o duševnem zdravju, zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zakon o digitalizaciji zdravstva in zakon o preoblikovanju zdravstvene zavarovalnice. Temeljita prenova zdravstvenega sistema je namreč ena od ključnih prioritet in obljub naše vlade. 

Dr. Robert Golob: »Zdravstvena reforma je nekaj, o čemer bomo govorili cel mandat zato, ker se prej 30 let o njej ni govorilo nič. Zdravstvena reforma pomeni, da bomo morali korupciji v zdravstvu odločno reči ne. In smo že začeli. Na eni strani imamo zelo jasno razdeljevanje nespodobnih praks, na drugi strani pa bomo s sistemskimi rešitvami poskrbeli, da se te ne bo ponavljale v bodoče.«

Le z vlaganjem v znanje in inovacije lahko zgradimo uspešno in zeleno prihodnost

Temelj blaginje v družbi je delujoče gospodarstvo. To pa ne pomeni samo nizke brezposelnosti in visokih dobičkov, pač pa tudi vlaganje v bodočnost, investicije, inovacije in vlaganje v znanje. Tega se tako vlada kot Gibanje Svoboda dobro zavedamo. 

Dr. Robert Golob: »Sredstva za inovacije v gospodarstvu smo iz 250 milijonov dvignili na 400 milijonov. Podpisali smo strateški dogovor z gospodarsko zbornico in raziskovalnimi institucijami, kako bomo ta inovacijski denar uporabili za dvig dodane vrednosti. Zaveza gospodarstva je, da pridemo do vrednosti 90 tisoč evrov. To je nekaj, kar si pred volitvami ni upal napovedati nihče. Sami smo govorili, da je naš cilj, da do leta 2030 dvignemo dodano vrednost na 100.000 evrov na zaposlenega. Danes smo v situaciji, ko gospodarska zbornica ta izziv sprejema in je pripravljena pri tem sodelovati. Mi pa smo zagotovili sredstva, da bomo do tega cilja tudi prišli.«

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo