Poslanci so sprejeli še dva v nizu ukrepov za blaženje energetske draginje, ki jih je pripravila vlada dr. Roberta Goloba.

Poslanci so sprejeli še dva v nizu ukrepov za blaženje energetske draginje, ki jih je pripravila vlada dr. Roberta Goloba.

Tomaž Lah, poslanec Gibanja Svoboda: »Logičen, pričakovan in edini pravilen korak države je, da pomaga in da to počne premišljeno, ciljano, strukturirano in ažurno. Ugotovimo lahko, da naša vlada natančno to tudi počne.«

Pomagamo najranljivejšim skupinam

Enkratni energetski dodatek za najranljivejše skupine bodo dobili vsi tisti, ki pomoč res potrebujejo, namenjen je gospodinjstvom kot pomoč pri plačilu položnic. Dobili ga bodo prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, višina dodatka je:

200 € za samske osebe,

200 € za družine z enim staršem, povečan za 118 € za vsakega otroka ali za 59 €, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,

314 € za dvostarševske družine, povečan za 118 € za vsakega otroka ali za 59 €, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo,

314 € za pare brez otrok.

Dodatek bo prejelo približno 63.000 posameznikov in družin. Ob tem pa je do dodatka v višini 200 € upravičenih tudi približno 13.500 invalidov.

Sandra Gazinkovski, poslanka Gibanja Svoboda: »Zakon je ciljno usmerjen na najbolj ogrožena gospodinjstva v naši državi in zajema vse družbene skupine. Gre za še enega izmed pomembnih ukrepov vlade dr. Roberta Goloba za obvladovanje učinkov draginje in za izboljšanje položaja najranljivejših ljudi v naši državi, na katerega je treba gledati v okviru vseh ukrepov proti draginji. Naj še enkrat poudarim, da se pripravljajo tudi še novi ukrepi.«

Pomoč tudi gospodarstvu

Država bo upravičencem subvencionirala 30 % energetskih stroškov v obdobju od 1. junija do 31. decembra 2022, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Podjetja bodo lahko pridobila:

  • Enostavno pomoč, ki predvideva do 500.000 evrov pomoči in kritje do 30 % upravičenih stroškov.

  • Posebno pomoč v višini do 2 milijona evrov – prav tako do 30 % upravičenih stroškov.

  • Pomoč energetsko intenzivnim podjetjem – podjetja bodo ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 % upravičenih stroškov.

Sprejeli smo tudi predlog, da bodo v pomoč vključeni tudi določeni subjekti iz sektorja kmetijstva in ribištva.

 

Ob tem je vlada vzpostavila tudi spletno stran, kjer so zbrani vsi sprejeti ukrepi za blažitev draginje: www.gov.si/draginja

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo