Državni zbor je sprejel vladni zakon o spremembah družinskega zakonika, ki udejanja odločitev ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in ...

Državni zbor je sprejel vladni zakon o spremembah družinskega zakonika, ki udejanja odločitev ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otroka. Doslej veljavna zakonodaja je namreč določala, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka. Takšna ureditev je bila po presoji ustavnega sodišča v neskladju s prepovedjo diskriminacije.

Poslanka Svobode in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič: »Sodbo ustavnega sodišča spoštujem, jo sprejemam in z njo ne polemiziram. Glasovala bom za spremembe družinskega zakonika.«

Spremembe družinskega zakonika niso z ničemer posegle v pravno ureditev položaja raznospolnih partnerjev, pravica do sklepanja zakonske zveze moža in žene je ostala nespremenjena. Raznospolni partnerji so prav tako ohranili enake pravice in
obveznosti v razmerjih med njimi in v razmerju do svojih otrok.

Se je pa s sprejetim zakonom spremenila definicija zakonske zveze in ureditev zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje, s čimer so partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa zakonik – tudi glede posvojitve otroka.

Spol in spolna usmerjenost morata biti kot osebni okoliščini pri pridobivanju pravicnepomembna, zato pri dosedanji ureditvi v družinskem zakoniku ni bilo mogoče govoriti o različno urejenih pravicah, ampak je šlo za očiten primer diskriminacije in kršenja pravic.

Z implementacijo odločitve ustavnega sodišča se je Slovenija pridružila 17 evropskim državam, ki so že v celoti izenačile pravice istospolnih parov z raznospolnimi pari. To so Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo.

Poslanka Svobode Lucija Tacer: »Ni svobode brez svobode vseh. Sprejetje sprememb družinskega zakonika je še en korak k boljši državi za vse.«

Temelj vseh političnih ravnanj v Gibanju Svoboda in njegovi poslanski skupini je spoštovanje ustave in zakonov. In pri sprejetih spremembah družinskega zakonika gre prav za to. Te nikakor niso stvar politične volje »za« ali »proti«, ampak so rezultat spoštovanja ustavnega reda.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo