V torek, 25. aprila 2023, je v Velenju potekal ustanovni zbor članov Lokalnega odbor Gibanja Svoboda Velenje. Predsednik je postal Zahid Babajić ...

V torek, 25. aprila 2023, je v Velenju potekal ustanovni zbor članov Lokalnega odbor Gibanja Svoboda Velenje. Predsednik je postal Zahid Babajić.

Predsednik lokalnega odbora je navzoče seznanil z dosedanjim delom in ugotovil, da je stranka na podlagi dobrega dela in požrtvovalnosti vseh sodelujočih v Šaleški dolini dosegla zavidljive rezultate na lanskih lokalnih volitvah. V Mestni svet MO Velenje je bilo izvoljenih pet svetnic in svetnikov, v Občini Šoštanj pa svetnica in svetnik. Ob tej priložnosti se je še posebej zahvalil članom dosedanjega Lokalnega iniciativnega odbora Šaleška dolina.

Člani Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Velenje so vključeni tudi v delovanje večine delovnih teles mestnega in občinskega sveta. Lokalni odbor deluje konstruktivno in v dobro vseh občanov in občank, kot so obljubili pred lokalnimi volitvami. Predsednik je poudaril, da je z dokončnim konstituiranjem lokalnega odbora, ki vključuje člane stranke iz Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, največja vladna stranka tudi organizacijsko pripravljena na uresničevanje zastavljenega programa.

Člani so se seznanili tudi z desetčlanskim Izvršnim odborom Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Velenje. Za člana Izvršnega zbora sta bila izvoljena Franci Lenart in Nermin Mahmutović. Predsednik lokalnega odbora je v skladu s strankinimi akti za sekretarko odbora imenoval Mojco Križ.

Gostje na zboru Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Velenje so se zahvalili vsem, ki so se odločili za sodelovanje v stranki Gibanje Svoboda in odboru čestitali za uspešno kampanjo v času lokalnih volitev, ki je bila dobra podlaga za nadaljnje delovanje. Poudarili so, da mora biti skupni cilj vseh članov stranke uresničitev zavez in ciljev državne in lokalne politike. Pri slednji bo zagotovo ključna vloga lokalnih odborov. Poudarili so potrebo po enotnem delovanju, saj se stranka na državnem nivoju srečuje s številnimi izzivi.

Predsednik je navzoče seznanil s predlogom programa dela in finančnega načrta Lokalnega odbora za leto 2023, ki ju bo dokončno uskladil in potrdil Izvršni odbor Lokalnega odbora Gibanja Svoboda Velenje. Napovedal je še, da bodo imenovani vodje posameznih projektov in delovnih skupin, da bi jih čim bolj uspešno realizirali.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo