Stranka Gibanje Svoboda je novost na političnem zemljevidu Slovenije in Škofje Loke, predvsem v smislu vrednot in odgovornosti do ljudi, ki so vodilo delovanja stranke in njenih izvoljenih ...

Stranka Gibanje Svoboda je novost na političnem zemljevidu Slovenije in Škofje Loke, predvsem v smislu vrednot in odgovornosti do ljudi, ki so vodilo delovanja stranke in njenih izvoljenih predstavnikov. Je tretja največja stranka v občini Škofja Loka in jo v občinskem zastopajo trije svetniki. Po letu dni delovanja lokalnega iniciativnega odbora, je bil v petek 26.maja 2023, ustanovljen Lokalni odbor Gibanja Svoboda Škofja Loka, ki bo skrbel za delovanje stranke v vseh občinah na območju upravne enote Škofja Loka. To so poleg Škofje Loke še občine Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri.

Predsednik lokalnega odbora je postal Rudi Panjtar, sekretar pa Iztok Hostnik. Za člana izvršnega odbora sta bila izvoljena Simon Peternel in Boštjan Jugovec, v skladu s strankinimi akti, pa je član izvršnega odbora tudi vodja svetniške skupine Branko Celar. Lokalni odbor bo v svoje delovanje vključil tudi predstavnike Mladih in Seniorjev Gibanja Svoboda. Izvršni odbor bo izvolil še podpredsednika lokalnega odbora stranke in predsednik je zbor članov seznanil, da je za podpredsedniško mesto predlagana Bagi Ambrožič Kordić.

Člane je nagovoril tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je pozdravil ustanovitev lokalnega odbora in pohvalil dosedanje uspešno delo članov lokalnega iniciativnega odbora. Poudaril je pomen delovanja lokalnih odborov za dolgoročno uspešno delovanje stranke in povedal, da je stranka v zadnjih mesecih ustanovila lokalne odbore, ki pokrivajo že 91 občin po vsej državi.

Člane so pozdravili tudi poslanka Gibanja Svoboda Alma Intihar in Maj Fritz, predsednik Lokalnega Odbora Gibanja Svoboda Kranj, Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka in občinska svetnica SD Mirjam Jan Blažič.

Predsednik lokalnega odbora Rudi Panjtar je povedal, da člani Gibanja Svoboda že tvorno in aktivno delujejo v komisijah in odborih občinskega sveta Škofja Loka, kjer se vključujejo predvsem v obravnavo vprašanj zelene preobrazbe mesta z upoštevanjem evropskih smernic – tudi pri trenutno aktualni predvideni protipoplavni regulaciji reke Sore. Zavzemajo se za boljše vključevanje občanov iz perifernih naseljih občine Škofja Loka, s ciljem izenačitve pogojev bivanja in gibanja z mestnimi prebivalci. Zagovarjajo načrtni pristop k digitalizaciji in zelenemu prehodu ter organizacijo usmerjene pomoči organizacijam in podjetjem. Škofja Loka mora graditi tudi lasten portfelj znanja in sodelovanja vseh zainteresiranih deležnikov. Podpirajo predlog o ustanovitvi stanovanjskega sklada občine, ki bi zagotavljal strokovno upravljanje občinskih stanovanj ter pripravil načrt odkupa in financiranja projektov za javno gradnjo neprofitnih stanovanj za mlade in socialno ogrožene občane.

V okviru večletnega programskega osredotočanja Lokalnega Odbora Gibanja Svoboda Škofja Loka na zeleni prehod, bodo letos največ pozornosti namenili področju energetike z uporabo zelenih virov, lokalnim energetskim skupnostim in novim poslovnim modelom, ki bodo vodili v večjo energetsko samozadostnost prebivalcev in gospodarstva. Občini bodo pomagali pri uresničevanju programov in pri komunikaciji z ustreznimi ministrstvi za pridobitev projektov na državni in evropski ravni.

Svetniki in ostali člani občinskih odborov iz vrst Gibanja Svoboda s predlogi tvorno prispevajo k boljši kakovosti življenja in bivanja ljudi v Škofji Loki. Pri svojem delovanju upoštevajo demokratična načela, odprtost in dostopnost občanom. Podpirajo predloge, ki povečujejo kakovost bivanja in napredek Škofje Loke ter regije, ne glede na politično pripadnost predlagateljev.

Med prednostnimi nalogami delovanja bo tudi pridobivanje novih članov in simpatizerjev v vseh občinah, ki jih pokriva Lokalni Odbor Gibanja Svoboda Škofja Loka. Člane bodo spodbujali k sodelovanju v programskih odborih stranke in vključevanju v delo različnih organov in ustanov v lokalnih skupnostih ter regiji.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo