Na pobudo Lokalnega odbora Gibanje Svoboda Kočevsko smo storili nove korake pri varovanju našega okolja in pri reševanju okoljskih težav.

Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo (MOPE) je bil sestanek civilnih iniciativ iz kočevske regije, in sicer so izpostavili problematiko delovanja podjetij Melamin, Marumi in Inter rec 2 iz Kočevja.

Na sestanku so sprejeli pomembne sklepe glede varovanja okolja. Ministrstvo bo dokumentacijo, ki so jo glede Melamina predali predstavniki civilnih iniciativ, predalo naprej pristojnim organom, da izvedejo nadzor.  Prav tako bo ministrstvo preverilo ustreznost novega varnostnega poročila, ki ga je pripravilo podjetje Melamin in bo del novega okoljevarstvenega dovoljenja, kot zahteva 17.člen Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

Ministrstvo je marca 2023 izdalo »Poročilo o analizi izpusta nevarnih snovi 12. 5. 2022 v obratu večjega tveganja za okolje Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje«.  Civilna iniciativa zahteva, da se preveri realizacija priporočil za preprečevanje podobnih nesreč. Ministrstvo bo to zahtevo posredovalo vsem pristojnim organom, ki naj opravijo pregled dokumentacije in ustrezen pregled na kraju samem, na podlagi tega pa pripravijo poročilo o realizaciji priporočil.

Civilna iniciativa zahteva, da se iz postopka izloči okoljski inšpektor, ki nadzoruje podjetje, in sicer zaradi zasebnih znanstev z direktorjem Melamina.  Prav tako zahteva revizijo vseh  odločb v zvezi z Melaminom, katerih avtor je omenjeni inšpektor, ki ga je treba trajno izločiti iz vseh postopkov v zvezi z Melaminom. Civilna iniciativa zahteva, da ministrstvo od Melamina zahteva dosledno obratovanje v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, hkrati pa mora podjetje v skladu s priporočili podati vlogo za spremembo omenjenega dovoljenja.

Predstavniki Civilne iniciative Trata so zahtevali, da se iz postopka glede podjetja Marumi group d.o.o. izloči okoljska inšpektorica, ki nadzoruje omenjeno podjetje. Zahtevajo, da inšpekcija, pristojna za okolje, takoj ukrepa glede delovanja podjetja, ki po njihovem mnenju povzroča prekomeren hrup in emisije prahu v zrak. Zahtevajo, da vse pristojne inšpekcije izvedejo skupni nadzor nad delovanjem podjetja.

Inšpektorat za okolje in energijo naj preveri delovanje podjetja Inter rec 2.

Zadnji video posnetki

Oglejte si video izjave, posnetke in nagovore o različnih temah in politikah Gibanja Svoboda. V Svobodi zagovarjamo osebni pristop.

Preglej celotno video galerijo
Za svobodo in mir se je zmeraj vredno boriti
Tomaž Vesel o vlogi kandidata za evropskega komisarja
Tomaž Vesel o svojem pogledu na listo kandidatk in kandidatov Svobode
Verjamemo v enotno in solidarno Evropo