VE

Volilna enota VIII

VO

Volilni okraj Gornja Radgona

Poslanska pisarna

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona

Moja življenjska zgodba se je začela v Murski Soboti. Po končani osnovni šoli sem se odločila za pedagoško gimnazijo, kajti čutila sem, da v meni vre energija, ki bi jo želela usmeriti v delo z ljudmi. Po končani mariborski pedagoški akademiji sem se zaposlila v Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer, ki je bila moja odskočna deska za delo z mladostniki. Ob delu sem nadaljevala študij na pedagoški fakulteti v Mariboru, smer sociologija – slovenski jezik s književnostjo. Kot profesorica sem nadaljevala z delom v osnovnih šolah, leta 1991 pa sem se ustalila v Osnovni šoli Gornja Radgona, kjer sem nenehno iskala nove izzive.

Prizadevam si za svet, v katerem ima absolutno oblast argument. Moč argumenta, ne pa argument moči.

Vselej me je zelo vznemirjal preveč brezbrižen odnos ljudi do okolja. Zavedanje, da nimamo planeta B, me je vodilo k ekološkemu projektu Bodi nežen, planet ti bo hvaležen. Z učenci smo 100 dni prihajali v šolo v istih oblačilih in opozarjali na probleme tekstilne industrije, ki je takoj za nafto največji onesnaževalec našega planeta.

Leta 2021 sem postala naj učiteljica globalnega učenja v Sloveniji, v letu 2022 pa sem se uvrstila med pet superfinalistov na tekmovanju za Global Teacher Prize.

Končala sem šolo za ravnatelje, ljubiteljsko sem se nekaj let ukvarjala z novinarstvom, precejšen del mojega življenja pa je bil posvečen tudi moderiranju in vodenju prireditev na lokalni in nacionalni ravni. Kot pedagoška vodja sem nekaj let z otroki odhajala tudi na letovanje v Baško na otoku Krku.

Kot poslanka Gibanja Svoboda svojo ustvarjalno energijo usmerjam predvsem na področja šolstva, zdravstva in kulture ter na področje delovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu.

Živeti želim v zdravem in ljudem prijaznem svetu. Moj življenjski moto je: “Kar boli svet, boli tudi mene.”

Sledi mi

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednica Odbora za zdravstvo Članica Odbor za izobraževanje, znanost in mladino Članica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu