VE

Volilna enota VII

VO

Volilni okraj Maribor 1

Poslanska pisarna

Ulica 10. oktobra 4, Maribor

Prihajam iz Maribora, kjer sem obiskoval Drugo gimnazijo ter končal študij računalništva na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Moja poklicna pot se je v vseh letih službe odvijala v energetiki – področju, ki ga dobro poznam in ki igra glavno vlogo v zelenem prehodu.

Prizadevam si za čisto in ohranjeno naravo ter zdravo okolje. Pot v brezogljično družbo naj bo izvedena učinkovito – da bomo od tega vsi imeli koristi in dosegli boljši standard za slehernega prebivalca naše države.

Zaposlen sem bil v podjetju Elektrogospodarstvo Slovenije – Razvoj in inženiring d.d., in nato v Agenciji za energijo v Mariboru.

V prostem času se ljubiteljsko ukvarjam z vinogradništvom, rad imam planinarjenje in potovanja, med športi pa smučanje, košarko in tenis. Sem veliko v naravi, saj sem vodnik dveh izšolanih lovskih psov pasme vižla. Dejaven sem še v mnogih društvih, med drugim kot član APZ Maribor, sem tudi predsednik KUD Študent.

Pri svojem delu se zavzemam za svobodno, demokratično družbo. Verjamem v nujnost sprememb, ki jih moramo izvesti skupaj, da dosežemo zeleni prehod in čisto okolje.

Sledi mi

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Član Odbora za gospodarstvo Član Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Član Odbora za zadeve Evropske unije