Ljubljana Moste – Polje 2
mag. Miroslav Gregorič
MiroslavGregoric
MiroslavGregoric

Sem Ljubljančan. Po končani Gimnaziji Bežigrad sem diplomiral na energetski smeri na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, magistriral pa na Oregon State University iz prenosa toplote in snovi. Najprej sem delal na Institutu Jožef Stefan (IJS) na področju jedrske varnosti, nato pa sem bil 12 let direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. V letih 1998 in 1999 sem bil predsednik Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), v letu 2002/03 pa sem bil vodja OZN misije v Iraku, ki je tam iskala orožja za množično uničenje. Do odhoda na MAAE na Dunaju leta 2005 sem bil nekaj let vodja pisarne za prenos tehnologije na IJS. Na MAAE sem bil vodja pisarne za jedrsko varovanje do sredine 2011.

Do izvolitve za poslanca sem bil aktiven upokojenec. Več let sem sodeloval v projektih EU in MAAE iz jedrske in sevalne varnosti in varovanja.   Gibanju Svoboda sem se pridružil, ker želim aktivno prispevati k spremembam na bolje v svoji državi. Zavzemal se bom za hiter prehod v brezogljično družbo, za samooskrbo z energijo, vodo in hrano, za čimboljšo pripravo na podnebne spremembe. Zavzemal se bom za večjo podporo znanosti, tehnologiji in inovacijam. In seveda za strpen in kulturen dialog ter za ustvarjanje pogojev, da bodo mladi radi ostali doma. Sem poročen, imam sina in hči ter tri vnukinje. Z ženo rada smučava, plavava, kolesariva in hodiva v hribe. Zadnja leta sem se pridružil lovcem.

Profili na družbenih omrežjih:

Iščite po celotni spletni strani: