VE

Volilna enota V

VO

Volilni okraj Celje 1

Poslanska pisarna

Ljubljanska cesta 3a, Celje

Prihajam iz Celja in sem ponosen oče najstnika, ki je aktiven športnik.

Zavzemam se za trajnostno razvojno politiko, ki spoštuje tako lokalne potrebe kot naravne vire. Naša odgovornost namreč ni graditi le za danes, temveč tudi za prihodnje generacije.

Sem inženir varstva okolja in komunale. V poklicnem življenju sem deloval na področju lokalne samouprave. Kot pripadnik Civilne zaščite sem sodeloval pri hitri odzivnosti v primeru izrednih razmer ali nesreč. Na samostojni podjetniški poti sem sodeloval pri organizaciji prireditev in tehnični izvedbi glasbenih dogodkov.

Rekreativno se ukvarjam s kolesarstvom in pohodništvom. Najbolje se počutim v naravi, zato so moje dejavnosti in trud usmerjeni tudi k naravovarstveni aktivnosti.

Znam prisluhniti težavam lokalnih skupnosti in se trudim sooblikovati usmeritve za njihovo rešitev.

Kot poslanec v državnem zboru se zavzemam za zagotovitev zdravega okolja, vzpostavitev boljše infrastrukture ter za varnost državljanov v spodbudni in napredni družbi.

Sledi mi

Odbori v katerih sodeluje

Podpredsednik Odbora za obrambo Član Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti Član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Član Odbora za kulturo