Maribor 2
Andreja Rajbenšu
AndrejaRajbensu
AndrejaRajbensu

Rojena sem v »totem« našem Mariboru. Tu sem končala gimnazijo, med študijem prava pa odšla za »kratek« čas v Švico. Moj Luzern se je podaljšal v dolgih 12 let, saj sem se s svojim delom, vztrajnostjo in nadaljnjim izobraževanjem povzpela do vodje kadrovske službe v eni večjih zavarovalnic v Švici.

Po vrnitvi v Maribor sem se podala na samostojno pot v lokalnem okolju, zadnjih šest let pa delam v podjetju, ki z mednarodnimi projekti uspešno ustvarja priložnosti za organizacije, nadgrajuje zaposlitvene in karierne potenciale posameznikov ter tako prispevamo k razvoju družbe.

Sem žena, mati dveh sinov, “požiralka” knjig in hokejska navdušenka. Sem človek visokih moralnih vrednot, ki spoštuje različnost in dialog. V času družbene razdvojenosti in pomanjkanju spoštljive komunikacije, in ko trenutna politična oblast na grob način na vseh nivojih spodkopava naše demokratične vrednote, mi je bilo dovolj samo pasivnega nasprotovanja.

Zato sem se odločila aktivno vključiti v reševanje nastalih problemov, ki nas obdajajo in se s tem namenom pridružila Gibanju Svoboda, saj mi je njena vizija razvoja naše domovine v prihodnosti najbližja.

Profili na družbenih omrežjih:

Iščite po celotni spletni strani: