Občina Šentjernej
Sentjernej_final
SVOBODA ZA ŠENTJERNEJ

Gibanje svoboda v Šentjerneju na svojih prvih lokalnih volitvah nastopa z raznovrstno listo kandidatk in kandidatov za občinski svet ter z ambicioznim programom trajnostnega razvoja osrednje občine med Gorjanci in reko Krko. Listo sestavlja 7 žensk in 9 moških, značilnost liste je razpršenost kandidatov po vsej občini ter zelo pestra izobrazbena, poklicna in starostna struktura.

Kandidati opravljajo raznovrstne poklice, med njimi so podjetniki in obrtniki, arhitekt, ekonomisti, igralka, zdravstveni delavci, pedagogi, frizer, trgovci, mizarji, turistični tehnik, gradbeniki, mesar, kuhar, kmetovalci. Izobrazbena struktura kandidatov sega od srednješolske izobrazbe do magisterija, najmlajši kandidat je 25 letni arhitekt, najstarejša kandidatka pa 77 letna učiteljica, ki je tudi upokojenka. Številni so prostovoljci in aktivisti v različnih organizacijah, med njimi so gasilci, podvodni reševalec, vinogradniki, humanitarni delavci, športni sodnik, športni pilot.

Kandidati so v veliki večini novinci v lokalni politiki in prihajajo iz različnih predelov občine: Cerov Log, Dolenje Gradišče, Dolenja Brezovica, Hrastje, Gorenje Vrhpolje, Volčkova vas, Groblje, Loka, Tolsti vrh, Ledeča vas in iz Šentjerneja.

Poglavitni programski poudarki Gibanja svoboda so razvojno naravnani: trajnostni razvoj je temeljno izhodišče vseh bodočih načrtov. Varovanje okolja, ob spoštovanju človekovih pravic in solidarne družbe, so temeljne vrednote Gibanja svoboda v Šentjerneju. Šentjernej mora okrepiti svojo prehransko samooskrbo, okrepiti energetsko učinkovitost in pridobivanje zelene energije, zlasti sončne. Šentjernej velja za gospodarsko uspešno občino, vendar je urejenega prostora za nadaljevanje razvoja občine pričelo zmanjkovati. Potreben bo razvoj novih gospodarskih območij in podporne infrastrukture, sicer se bo razvoj začel ustavljati. Z razmerami na področju stanovanjske politike ne moremo biti zadovoljni: zaradi pomanjkanja stanovanj in zazidljivih parcel se številni mladi in mlade družine ne morejo osamosvojiti ali pa so prisiljeni v selitev v druge kraje. Želimo si, da bi čimveč mladih ostalo v domačih krajih in da bi se čimveč naših študentov trajno vrnilo domov. Šentjernej je gospodarsko ambiciozna občina in tako bi moralo biti tudi na področju kakovosti bivanja: izgradnja obvoznice, ki bo razbremenila center zlasti tovornega prometa, je nujna. Ureditev večnamenskega prostora na območju sedanjega sejmišča, ki bo postalo večgeneracijsko središče kraja, vidimo kot pomembno pridobitev. Šentjernej bi moral v prihodnje skrbeti za ureditev kolesarkih poti skozi občino in se vključiti v regijsko kolesarko povezavo, ki je v sosednjih občinah že močno razvita. Razvpiti most v  Mršeči vas je končno potrebno premakniti s črke na papirju na reko Krko.

Gibanje Svoboda je v Občini Šentjernej pričelo z delovanjem v septembru, za vodjo lokalnega inciativnega odbora so člani izbrali Petra Štembergerja, ki je tudi nosilec liste kandidatov za občinski svet. 41 letni diplomant biotehniške fakultete v Rojah pri Šentjerneju vodi lastno podjetje, je ob začetku predvolilne kampanje dejal: »občankam in občanom želimo v Občini Šentjernej ponuditi možnost izbire napredne, zmerne sredinske stranke, ki ima ambicijo in zmožnost dolgoročno sodelovati pri razvoju občine. Kot novinci v politiki lahko v občinskem svetu delujemo neobremenjeno ter povezovalno. Prepričani smo, da nas različna mnenja ne smejo deliti ampak bogatiti, s skupnim ciljem dobrobiti za občane. Če želimo, da Šentjernej postane najlepši kraj na Dolenjskem tudi za obiskovalce in ne samo za domačine, bo potrebno več pozornosti nameniti razvoju turizma. To spečo lepotico bo potrebno prebuditi!«

Lista kandidatk in kandidatov: Peter Štemberger, Manca Kušljan, Žiga Kodelič, Darja Krhin, Dušan Sinrajh, Katarina Koželj, Janez Janc, Alenka Mikec, Mitja Avbar, Alojzija Tomše, Matija Gregorič , Petra Šurla, Sandi Turk, Karmen Turk, Aleš Abram in Dominko Kušljan.

Občinski svetniki

Peter Štemberger
Manca Kušljan
Žiga Kodelič

Lokalne predstavnice in predstavniki

Peter Štemberger

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Imate predlog, vprašanje ali idejo? Sporočite jo kandidatu v vašem kraju.

Iščite po celotni spletni strani: