Predstavnik in kontakt

Tadeja Casagrande
[email protected]

Lokalni odbor

Zagorje ob Savi

Svoboda za Občino Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi naj preudarno izkorišča svoje javne površine in kmetijska zemljišča, potrebuje urejeno in varno prometno infrastrukturo.

... racionalno upravljanje z javnimi občinskimi zemljišči in gradnjo novih stanovanj!

... neoporečno, zdravo in varno pitno vodo v vseh gospodinjstvih!

... brezplačni brezžičen internet in ustrezno komunikacijsko infrastrukturo povsod!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Preudarno izkoriščanje javnih površin in občinskih zemljišč

S sprejemanjem ustreznih prostorskih izvedbenih aktov bomo omogočili individualno gradnjo tako na podeželju kot tudi v strnjenih naseljih občine ter gradnjo novih blokovskih stanovanj, da bomo zagotovili enakomeren razvoj vseh naselij v občini.

Ureditev varne in moderne prometne infrastrukture

Z ureditvijo obstoječih in gradnjo novih parkirišč bomo olajšali dostop v mesto Zagorje z osebnimi avtomobili. Prav tako bomo spodbujali razvoj kakovostnega javnega prometa in kolesarstva ter varnih poti za pešce po vsej občini Zagorje ob Savi.

Izgradnja vodohranov in spodbujanje širitve tržnice lokalnih pridelkov

Z izgradnjo vodohranov želimo vsem prebivalcem zagotoviti dostop do pitne in neoporečne vode. S širitvijo tržnice v ostale kraje bomo zagotovili več prostora za kulturne prireditve, hkrati pa razširili dostop do lokalnih pridelkov in izdelkov.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Janez Vovk (VE1)
Tadeja Casagrande (VE1)
Gregor Uranič (VE1)
Blanka Razpet (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva