Predstavnik in kontakt

Rajko Leban
[email protected]

Lokalni odbor

Posočje

Svoboda za občino Tolmin

Tolmin potrebuje urejeno infrastrukturo in boljšo povezavo proti Novi Gorici, turizem naj bo trajnosten, zdravstvo na primarni ravni je treba okrepiti.

... dokončanje obvoznic, 4. razvojne osi in boljšo povezavo proti Novi Gorici!

... prenovljen zdravstveni dom v Tolminu in boljši dostop do zdravstvene oskrbe!

... gorniško vas v Baški Grapi in medgeneracijski center na Šentviški planoti!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Posodobitev prometne infrastrukture in 4. razvojno os

Nadaljevali bomo že začeto delo na 4. razvojni osi in povezavi proti Novi Gorici, zaključili izgradnjo obvoznice Tolmin, nadaljevali posodabljanje ceste po Baški Grapi ter projekt umestitve v prostor in projektiranja obvoznic Most na Soči in Volče.

Reševanje stanovanjske problematike in individualna gradnja

V Zalogu, v Žabčah in na Šentviški Gori bomo spodbujali gradnjo novih stanovanj ter omogočili pogoje za novo individualno stanovanjsko gradnjo. Za območje Cvetja v Tolminu bomo pripravili program stanovanjske gradnje.

Razvoj trajnostnega turizma in ohranjanje dediščine

Z ohranjanjem naravne in obnovo kulturne dediščine, ureditvijo kulturne dediščine na Kozlovem robu, ureditvijo javnega potniškega prometa, gradnjo bazena v Tolminu, pripravi razvojnega projekta ureditve Sotočja bomo spodbujali razvoj zelenega turizma.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Ivan Makuc (VE3)
Dijana Škoberne (VE1)
Bojan Drole (VE4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva