Predstavnik in kontakt

Stanko Greifoner
[email protected]

Lokalni odbor

Starše

Svoboda za Občino Starše

Nesporno gre za ruralno občino, zato je v nadaljnjem razvoju posebno pozornost potrebno posvetiti sorazmernemu razvoju občine in kmetijske dejavnosti.

... rekonstrukcijo dotrajanih cest in dograditev površin za kolesarje!

... nov gasilni dom in razširitev industrijske cone Zlatoličje, za enakomeren razvoj!

... boljše pogoje za življenje za mlade in starejše, za medgeneracijsko sodelovanje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Obnova in dograditev javne infrastrukture

Občani potrebujemo varne prometne povezave znotraj in zunaj občine, zato bomo obnovili dotrajane ceste in zgradili nove kolesarske poti. Zgradili bomo nov dom za starejše in oskrbovana stanovanja ter postavili nov gasilski dom v Prepolju.

Razvoj gospodarstva in turizma

S podporami podjetniškim in turističnim dejavnostim bomo zagotovili nova, privlačna delovna mesta. V kombinaciji s stanovanji za mlade družine bo to v občino pritegnilo mlade in povečalo prilive v občinsko blagajno.

Kmetijstvo z visoko dodano vrednostjo

Sodobno, trajnostno usmerjeno kmetijstvo je temelj prehranske samooskrbe in pomemben del turistične ponudbe. Skrbeli bomo za ohranjanje kmetijske krajine in zagotovili sredstva za razvoj dopolnilnih dejavnosti kmetij, usmerjenih v turizem.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Anej Lukan (VE1)
Stanislav Greifoner (VE1)
Anita Gorinšek (VE1)
Teja Lorger (VE1)
Ivan Pišek (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva