Predstavnik in kontakt

Iztok Izlakar
[email protected]

Lokalni odbor

Litija In Šmartno Pri Litiji

Svoboda za Občino Šmartno pri Litiji

Urejena komunalna infrastruktura in učinkovita oskrba s pitno vodo sta pogoj za kakovostno bivanje občank in občanov. Občina potrebuje čistilne naprave.

... razvito lokalno gospodarstvo, malo obrt, kmetijstvo in trajnostni turizem!

... infrastrukturo, ki omogoča zeleno in prijazno občino, za varne kolesarske poti!

... obnovo jedra Šmartnega in drugih krajevnih središč, za učinkovit javni servis!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Kakovostne prostočasne aktivnosti za vse občane in občanke

S svojo lego v središču Slovenije je naša občina odlična lokacija za bivanje in vožnjo na delo v druge kraje, a ne sme postati le spalno naselje. V občini moramo razviti kakovostne vsebine, ki bodo obogatile delovno aktivne in ostale prebivalce.

Sodobna in dovolj velika šola in vrtec, skrb za mlade družine

Zadostne kapacitete v predšolskih in šolskih ustanovah so predpogoj, da lahko mlade družine načrtujejo svojo prihodnost v naši občini. Čim prej moramo zgraditi nov vrtec, povečati šolo in urediti njuno okolico ter poskrbeti za potrebno infrastrukturo.

Strateško voden turistični razvoj, turizem naj bo trajnosten

Izdelali smo strategijo razvoja turizma do leta 2030, ki predvideva povezovanje obstoječih in oblikovanje novih ponudb. Strategija temelji na povezovanju celotne regije. Posebno pozornost smo namenili tudi premišljenemu črpanju evropskih sredstev.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Franc Props (VE3)
Matjaž Grabnar (VE1)
Martin Gradišek (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva