Predstavnik in kontakt

Bernardka Krnc
[email protected]

Lokalni odbor

Šmarješke Toplice

Svoboda za Občino Šmarješke Toplice

Voda in narava sta poleg ljudi največji bogastvi Šmarjeških Toplic, treba ju je varovati, ljudem pa omogočiti participacijo pri sprejemanju odločitev.

... ustvarjalno, napredno in inovativno občino, kjer odločajo občanke in občani!

... dostop do pitne vode za vse občane, urejeno in varno komunalno infrastrukturo! 

... prijazno občinsko upravo in participativni proračun, za sodelovanje in razvoj!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Urejena vodovod in kanalizacija ter varna infrastruktura

S sosednjo občino Škocjan bomo zgradili nov vodovodni sistem in vodohran na arheološko zahtevnem območju Vinji Vrh. Poskrbeli bomo za kanalizacijska omrežja v vseh večjih naseljih, s subvencijami pa za male čistilne naprave v manjših vaseh in zaselkih.

Odgovorni turizem in varovanje bogastva vodnih virov

Voda je vir življenja, zato bomo pri vodarni Jezero zgradili center Aqua z muzejem vode. Uresničili bomo idejo za ureditev območja Klevevža in dokončno uredili naravno kopališče, s čimer bomo spodbudili turizem in ustvarili nova delovna mesta.

Lokalna samooskrba na prehranskem in energetskem področju

Podpirali bomo lokalno pridelano hrano, spodbujali eko kmetijstvo in nudili pomoč pri pridobivanju kmetijskih subvencij. V Šmarjeških Toplicah bomo vzpostavili lokalno tržnico. Na javne občinske objekte bomo namestili sončne panele za večjo samooskrbo.

Občinski svetniki

Silva Marzel (VE4)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva