Predstavnik in kontakt

Margerita Kompare
[email protected]

Lokalni odbor

Škofljica

Svoboda za Občino Škofljica

Kot primestna občina naj se Škofljica razvija v duhu moderne občine. Zelene površine in naravne danosti so priložnost za razvoj turistične in športne ponudbe.

... enakomeren razvoj celotne občine, za vključenost vseh občank in občanov!

... varno in pretočno prometno ureditev, še posebej ob šolskih poteh, za javni promet!

... mlade, šport, kulturo in turizem, družabno življenje in medgeneracijsko sobivanje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Občina razvite kulturne dejavnosti in trajnostnega turizma

Obnovili bomo Dvorec Lisičje. Z ustanovitvijo Zavoda za turizem in kulturo bomo poskrbeli za športno in kulturno dogajanje med poletjem, razvijali bomo kolesarski turizem. Povečali bomo sredstva za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa otrok.

Samooskrba občanov in javnih ustanov z obnovljivimi viri

Javne objekte bomo opremili s sončnimi elektrarnami. Občanke in občane bomo obveščali o evropskih, državnih in občinskih razpisih za subvencije ter jim pomagali pri pridobivanju soglasij. Strehe morajo postati prostor za postavitev sončnih elektrarn.

Mladim prijazna občina, za medgeneracijsko povezovanje

Razpisali bomo štipendije in enkratne finančne pomoči za nadarjene študentke in študente. Odprli bomo mladinski kulturni center, organizirali izobraževanja, med mladimi poleg talentov spodbujali podjetništvo. Kultura, šport in zabavne vsebine povezujejo.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Lucija Ana Vrščaj (VE1)
Marjan Zorc (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva