Predstavnik in kontakt

Peter Jevšinek
[email protected]

Lokalni odbor

Šentjur

Svoboda za Občino Šentjur

Občina Šentjur naj bo gospodarstvu in naravi prijazno okolje, občina Šentjur naj postane turistična in kulturna destinacija, v kateri bo lepo živeti.

... vodovod in zmogljiv internet v vseh gospodinjstvih, za urejeno infrastrukturo!

... soodločanje skupnosti o porabi občinskih sredstev, za medgeneracijsko spoštovanje!

... brezplačne programe digitalnega opismenjevanja, za digitalizirane javne storitve!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Mirna in varna prometna ureditev, urejene šolske poti

Z gradnjo šentjurske obvoznice bomo razbremenili promet, z ureditvijo šolskih poti, pločnikov in kolesarskih stez pa povečali prometno varnost v vseh krajevnih skupnostih. Za varno in sodobno prometno infrastrukturo za kolesarje in pešce!

Visoka kakovost bivanja, medgeneracijsko zavezništvo

Gradili bomo stanovanjske objekte za mlade in oskrbovana stanovanja za starejše občane in občanke, uredili bomo zunanje javne površine, z ustanovitvijo mladinske zadruge pa ustvarili nova delovna mesta in boljše pogoje za mlade družine.

Prehranska varnost in spodbujanje lokalno pridelane Kulturno in športno dogajanje naj bo pestro, prostori ustrezni

S prenovo Kulturnega centra Gustav, gradnjo večnamenskega objekta na Ponikvi in gradnjo športne dvorane ob Osnovni šoli Hruševec bomo zagotovili ustrezne prostore za kakovostne kulturne in športne prireditve, ki jih pri nas manjka.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Peter Jevšinek (VE1)
Boštjan Lipnik (VE2)
Peter Žibret (VE3)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva