Predstavnik in kontakt

Boris Bezjak
[email protected]

Lokalni odbor

Šentilj

Svoboda za Občino Šentilj

S projekti in dialogom bomo odgovorili na aktualne probleme, s katerimi se srečujejo tako mladi kot starejši prebivalci in prebivalke naše občine.

... obujanje vaških jeder in oživljanje urbanih središč, za učinkovit javni servis!

... kvalitetne, strokovne infrastrukturne rešitve, za zeleni razvoj celotnega območja!

... celovit in trajnostni razvoj turizma na podeželju in povezovanje ponudnikov!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Kakovostna ureditev kritične javne infrastrukture in povezav

Sanirali bomo kanalizacijsko omrežje, uredili bomo varne in pretočne cestne povezave, zmanjšali izgubo vode s celovito obnovo vodovoda in za večjo energetsko samooskrbo na javne objekte nameščali sončne elektrarne.

Ohranimo poselitev podeželja, ki naj postane prijazno za mlade

Gradili bomo cenovno dostopna stanovanja za mlade družine, ustanavljali stanovanjske skupnosti in uredili oskrbovana stanovanja za starejše občanke in občane v vseh krajevnih skupnostih naše občine. Za spoštljivo medgeneracijsko sodelovanje.

Dostojna starost v domačem okolju, za stanovanjske skupnosti

Občina potrebuje inovativnost in napredek, zato bomo uredili stanovanjske skupnosti za starejše v vseh krajevnih skupnostih v objektih v lasti občine. Pilotni projekt bo skladen z usmeritvami države glede oskrbe starejših v naši občini.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Boris Bezjak (VE1)
Zdenka Ploj (VE1)
Leon Friš (VE1)
Darja Farasin (VE1)
Dejan Vajnhandl (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva