Predstavnik in kontakt

Gorazd Ropret
[email protected]

Lokalni odbor

Šenčur

Svoboda za Občino Šenčur

Občina Šenčur naj bo po meri vseh generacij. Zaslužimo si občino, ki bo zelena in trajnostna, in uspešna, ki bo spodbujala družinsko podjetništvo.

... zeleno, v trajnostni razvoj usmerjeno nizkoogljično občino, prijazno do vseh!

... neprofitna stanovanja, medgeneracijsko sodelovanje in kakovostno zdravstvo!

... nov občinski prostorski načrt in digitalizacijo javnih občinskih storitev!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Boljše javne zdravstvene storitve v občini, dostopne vsem

Število prebivalcev občine se povečuje in obstoječa ambulanta v Šenčurju ne zadostuje več. Za gradnjo novega zdravstvenega doma, kjer bodo poleg družinske tudi pediatrična ambulanta, fizioterapija, pulmolog, dermatolog, ginekolog, okulist in zobozdravnik.

Podpora lokalnim kmetom in kmetijski dejavnosti

Omogočili bomo čim krajšo pot kmetijskih pridelkov in izdelkov do uporabnikov. Poskrbeli bomo za izobraževanje kmetov ter mladim, ki se bodo šolali za ta poklic, zagotovili štipendije. Pomagali bomo do državnih in evropskih sredstev za kmetijstvo.

Občina Šenčur naj postane digitalno pismena in opremljena občina

Delo občinske uprave bomo digitalizirali in poenostavili. Občani in občanke bodo z uporabo digitalne identitete vlagali vloge in sledili njihovi obravnavi. Digitalno manj veščim bodo še vedno na voljo osebne poti urejanja zadev, pa tudi izobraževanje.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Matej Knific (VE1)
Urška Ropret (VE1)
Gorazd Ropret (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva