Predstavnik in kontakt

Darko Knez
[email protected]

Lokalni odbor

Ruše

Svoboda za Občino Ruše

Razvoj občine bomo aktivno upravljali z vrsto industrijskih, gospodarskih in socialnih politik s ciljem ustvariti dostojne pogoje za življenje občanov.

... ureditev kakovostnih oskrbovanih stanovanj in doma za starejše občanke in občane!

... zagotovitev pogojev za razvoj turizma, športa in kulture, za razvoj zadružništva!

... kanalizacijo, pitno vodo in urejene ceste po vsej občini, za novo infrastrukturo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Dostopne zdravstvene storitve, medgeneracijsko sodelovanje

Odprli bomo novo zdravstveno postajo z urgentno enoto in reševalnim vozilom, kar bo skrajšalo čakalne dobe in povečalo dostopnost zdravstvenih storitev. Zavzemali se bomo za doseganje novega družbenega dogovora med vsemi prebivalci brez delitev.

Urejena športna infrastruktura in strategija razvoja turizma

Zgradili bomo zunanji bazen v Športnem parku Ruše, uredili naravno kopališče pred Matavškovo jamo in obnovili obstoječo infrastrukturo na nogometnem stadionu. Promovirali bomo konkurenčne prednosti destinacije Ruše, ki bodo zanimive za razvoj turizma.

Spodbudno okolje za mlade, ustvarjalna in inovativna občina

Mladim družinam bomo pomagali s komunalno ureditvijo zemljišč in gradnjo neprofitnih montažnih hiš. Mladim podjetnicam in podjetnikom bomo ponudili spodbude, dijakom in študentom zagotovili višje štipendije. Ustvarili bomo kakovostno bivalno okolje.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Darko Knez (VE1)
Vesna Glavendekić (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva