Predstavnik in kontakt

Kristjan Vidonja
[email protected]

Lokalni odbor

Puconci

Svoboda za Občino Puconci

Občina je zaradi svoje lege, velikosti in naravnih danosti idealna za razvoj butičnega in trajnostnega turizma, povezovanja s sosednjimi občinami.

... samooskrbno, razvojno in napredno občino na poti zelenega, trajnostnega preboja!

... učinkovit, digitaliziran in prijazen javni servis za vse občane in vse deležnike!

... solidarno in strpno občino Puconci, kjer občani in občanke soodločamo!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Samooskrbna občina z dolgoročno vizijo celostnega razvoja

Zavzemali se bomo za urejeno, čisto in zeleno občino. Vse krajevne skupnosti naj se razvijajo enakomerno in pod enakimi pogoji. Urejena in moderna infrastruktura naj bo temelj gospodarskega, kmetijskega, trajnostnega in prometnega razvoja občine.

Spoštljivo medgeneracijsko sodelovanje s priložnostmi za vse

Starejšim občankam in občanom moramo zagotoviti oziroma ponuditi prostore za vsakodnevno druženje ter varstvo za tiste, ki ga potrebujejo. V naši občini je povezovanje znanja starejših z zagnanostjo mladih pogoj za napredek in ustvarjanje skupnosti.

Participativni proračun in demokratično odločanje

Participativni proračun daje občanom možnost aktivnega vključevanja v proces razvoja občine. Sodelujejo lahko s svojimi predlogi, pobudami, mnenji ter tako pripomorejo k uresničitvi idej in projektov za boljše življenje tako domačinov kot obiskovalcev.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Denis Vrečič (VE1)
Miha Elšlihthuber (VE1)
Martina Černi (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva