Predstavnik in kontakt

Dušan Mesarič
[email protected]

Lokalni odbor

Majšperk

Svoboda za Občino Majšperk

Menimo, da poleg cestne infrastrukture občani potrebujejo tudi ustrezen živahen utrip. Bolje moramo izkoristiti naše naravne ter tudi kulturne danosti.

... Majšperk, v katerem občani in občanke odločamo skupaj, vsak glas šteje!

... Majšperk, ki je prijazen mladim in starejšim, za medgeneracijsko sodelovanje!

... Majšperk z živahnim utripom, kjer so naše danosti izkoriščene in spoštovane!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Oživitev turizma in kulture, krožna kolesarska pot v občini

Cilj je oživitev turizma v celotni občini Majšperk. Na Ptujski Gori imamo eno najlepših gotskih cerkva v Evropi, ki je slabo poznana. Nujna je fizična razširitev trga na Ptujski gori in zagotovitev osnovne ponudbe, potrebujemo krožno kolesarsko pot.

Oživitev industrijske cone in spodbujanje kmetijstva

V industrijski coni bomo zagnali zeleno industrijo, za katero investitorji že obstajajo. Podpreti želimo predvsem učinkovitejše kmetovanje, ki bo prilagojeno na podnebne spremembe ter ponujanje lokalne pridelane hrane neposredno prebivalcem.

Vsem generacijam prijazna občina, medsebojno sodelovanje

Pospešiti je treba izgradnjo optične mreže. Želimo postati vzor in postaviti merila kot občina, ki spodbuja delo od doma. Mladim želimo približati delovanje občine z organizacijo strukturiranih dialogov z občinskimi strokovnimi službami.

Občinski svetniki

Dušan Mesarič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva