Predstavnik in kontakt

Miro Mlakar
[email protected]

Lokalni odbor

Loška dolina

Svoboda za Občino Loška dolina

Razvoj bomo gradili na vrednotah, ki so se razvile v večletni zgodovini gozdarstva, poljedelstva, kovinsko-predelovalne in lesno-predelovalne industrije.

... zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda!

... ureditev dolgotrajne oskrbe starejših občank in občanov ter skrb za mlade družine!

... novo športno dvorano v Starem trgu in nov športni center v Babnem polju!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Skrb za naravno okolje in urejeno komunalno infrastrukturo

Varna oskrba z vodo, skrb za odvodnjavanje odpadnih voda in čiščenje vodotokov bodo naša prioriteta. Občina bo stopila na pot trajnostne preobrazbe tudi na ostalih področjih: pri prehranski preskrbi, preskrbi z energenti in načrtovanju mobilnosti.

Sodobna, vključujoča občinska uprava, digitaliziran javni servis

S pomočjo sodobne tehnologije bomo razvili učinkovit, pregleden in digitaliziran javni servis, ki bo občane in občanke podpiral pri njihovih projektih in željah. Tak sistem nas bo povezal pri prizadevanjih za doseganje skupnih razvojnih ciljev.

Večja lokalna samooskrba in krepitev socialnega kapitala ljudi

Z zagotovitvijo kakovostnih dobrin kmetijstvu in gozdarstvu, krepitvijo raznolikih dejavnosti v Loški dolini in skrbi za razvoj socialnega kapitala, želimo dvigniti samooskrbnost naše občine! Trajnostni razvoj na vseh področjih je naložba za prihodnost!

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva