Predstavnik in kontakt

Igor Barton
[email protected]

Lokalni odbor

Slovenske Gorice

Svoboda za Občino Lenart

Temelj je zelena vizija občine, ki naj ustvari okolje za razvoj trajnostno naravnanega gospodarstva s poudarkom na delovnih mestih z dodano vrednostjo.

... večjo energetsko samooskrbo, za trajnostni razvoj turizma in kmetijstva!

... ustanovitev centra za boj proti demenci, za medgeneracijsko spoštovanje in razvoj!

... soodločanje lokalne skupnosti o porabi občinskih sredstev, vsak glas naj šteje!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Spodbudno okolje za mlade družine in neprofitna stanovanja

Gradili bomo neprofitna stanovanja za mlade. V sodelovanju z gospodarstvom bomo ponudili kadrovske štipendije in pripravništva v domačem okolju, saj naj mladi in mlade družine v domačem okolju najdejo priložnost za delo in življenje.

Promocija športa in trajnostnega ter butičnega turizma

Nadgradili bomo športno dvorano ob osnovni šoli, uredili kolesarsko infrastrukturo, kopališče s plažo in fitnes na prostem. Z ustanovitvijo turistično-informacijskega centra bomo poskrbeli za promocijo podeželske in doživljajske destinacije.

Trajnostni razvoj gospodarstva in nova delovna mesta

Z ureditvijo okolju in zdravju prijaznih poslovno - industrijskih con in davčnimi ugodnostmi bomo privabljali zagonska podjetja. Samo tako bomo lahko ustvarili delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Javne storitve naj bodo digitalizirane in dostopne.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Jožica Krajner (VE1)
Silvo Muršec (VE1)
Aleš Smerdelj (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva