Predstavnik in kontakt

Rajko Leban
[email protected]

Lokalni odbor

Kobarid

Svoboda za Občino Kobarid

Premišljeni prostorski razvoj, ki temelji na trajnostnem razvoju, zagotavlja prihodnost. Energetska samooskrba je plod sodelovanja med občino in državo.

... izdajo gradbenih dovoljenj za montažne objekte, izgrajene po potresu!

... premišljeno prostorsko politiko, trajnostni razvoj in nova stanovanja za mlade!

... energetsko samooskrbo, urejeno vodovodno, kanalizacijsko in optično omrežje.

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Dobra dostopnost javnih storitev in kakovostna infrastruktura

Prenovili bomo cestne in dogradili kolesarske povezave znotraj občine, digitalizirali poslovanje občine ter zagotovili nova parkirna mesta. Prizadevali si bomo za izgradnjo manjšega trgovskega centra, ki bo namenjen domačinom in turistom.

Urejena in dostopna stanovanja za vse občane in občanke

Z ostalimi deležniki bomo poskrbeli, da omogočimo legalizacijo montažnih objektov, zgrajenih po potresu leta 1976. S premišljenim prostorskim načrtom bomo umestili stanovanjsko gradnjo za mlade ter lokacijo za dom in dnevni center za starejše.

Trajnostni razvoj na področju oskrbe z energijo

V sodelovanju z državo in z evropskimi sredstvi bomo vzpostavili pogoje za energetsko samooskrbo prek sončnih elektrarn in biomase. Z evropskimi sredstvi želimo zagotoviti izgradnjo čistilnih naprav, urediti vodovodno, kanalizacijsko in optično omrežje.

Butični turizem naj nadomesti množičnega

Zmanjšati je potrebno negativen vpliv množičnega turizma na okolje z izboljšanjem turističnega potenciala in ponudbe. Potrebujemo strategijo upravljanja, ki bo zmanjšala negative vplive turizma na lokalno prebivalstvo in razvila butični turizem.

Občinski svetniki

Erika Tuta (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva