Predstavnik in kontakt

Mijo Sauer
[email protected]

Lokalni odbor

Kidričevo

Svoboda za Občino Kidričevo

Kidričevo postane skupnost, v kateri bosta zagotovljena visoka kakovost bivanja in zdravo življenjsko okolje. Raba prostora naj bo zelo racionalna.

... participativni proračun in transparentno delovanje občine in javnih institucij!

... poslovne cone z novimi delovnimi mesti in visoko dodano vrednostjo!

... trajnostno, zeleno in samooskrbno občino s posluhom za občanke in občane!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Neposredno odločanje občank in občanov o prioritetah

V vseh 13 krajevnih odborih bomo vzpostavili in dosledno izvajali participativni proračun. O porabi dela občinskih proračunskih sredstev za investicije v posameznih skupnostih bodo tako neposredno odločali krajanke in krajani sami.

Znanje in delo ter zelena transformacija proizvodnje

Imamo več kot 100 hektarov potenciala za razvoj poslovnih con s poudarkom na zeleni transformaciji in trajnostni proizvodnji. Odpiranje teh delovnih mest spodbujajo državne in evropske podporne sheme, kar bomo izkoristili za povečanje dodane vrednosti.

Prihodnost za vse in višja stopnja samooskrbe

Kidričevo je pripravljeno na prihodnost. Z izkoristkom lesne biomase, sončnega in bioplinskega potenciala lahko dosežemo energetsko samooskrbnost. Sredstva so na voljo. Za večjo prehransko samooskrbo bomo poskrbeli s podporami kmetijam.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Mijo Sauer (VE1)
Tadej Strmšek (VE2)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva