Predstavnik in kontakt

David Sok
[email protected]

Lokalni odbor

Juršinci

Svoboda za Občino Juršinci

Infrastrukturna urejenost občine je pogoj za razvoj in prihodnost. Želimo varno, zeleno, razvito in napredno občino zadovoljnih občank in občanov.

... varno in otrokom, mladim, starejšim, kolesarjem in pešcem prijazno okolje!

... sodobno, enakomerno dostopno in razvito infrastrukturo na vseh področjih!

... živahno, zeleno in napredno občino razvojnih in bivanjskih priložnosti!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Urejena javna razsvetljava in ostala javna infrastruktura

Na poti med Gabrnikom in Juršinci ter med Gabrnikom in Gradiščakom bomo ustrezno uredili javno razsvetljavo. Po tej poti hodijo tudi otroci in ostali pešci od avtobusne postaje in šole, zato je ta projekt še toliko bolj upravičen in pomemben.

Priklop na čistilno napravo za vsa gospodinjstva

Vsem gospodinjstvom v naši občini moramo enakopravno omogočiti priklop na čistilno napravo. Zato bomo izvedli vsa potrebna dela, da se bodo na čistilno napravo lahko priključili tudi izven centra Gabrnika in Juršincev.

Varnost pešcev in kolesarjev ob vseh prometnicah v občini

Dogradili ali na novo zgradili bomo pločnike, npr. med Gabrnikom in Grlinci. Na vseh avtobusnih postajah bomo uredili prehode za pešce. Uredili bomo kolesarsko stezo, ki je zgolj polovično izvedena iz smeri Jurišnikov proti Gabrniku.

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva