Predstavnik in kontakt

Zuhra Jovanovič
[email protected]

Lokalni odbor

Ig

Svoboda za Občino Ig

Povezali bomo ljudi, da odgovorno in trajnostno upravljamo z našim naravnim okoljem z enotno vizijo ohranjanja narave in okolja za prihodnje generacije.

... enotno vizijo ohranjanja narave in okolja, za ureditev komunalne infrastrukture!

... trajnostno in ekološko kmetovanje mladih, za uvajanje novih znanj v kmetijstvo!

... prometno varnost in prijaznejši javni potniški promet, nove rekreacijske površine!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Trajnostni razvoj kmetijstva, projekt »Od vil do vilic«

Podprli bomo projekt, ki spodbuja trajnostno kmetijstvo, zeleno dobavno verigo in neposredno povezovanje manjših kmetijskih pridelovalcev s končnimi kupci. Projekt bo prispeval k večji samooskrbi občine in boljši dostopnosti kakovostne lokalne hrane.

Ustanovitev javnega zavoda za razvoj turizma, kulture in mlade

Cilj zavoda bo razmah trajnostnega turizma. Zavod bo deloval po načelu destinacijskega upravljanja, vodil bo svoj TIC, upravljal Interpretacijski center in Koliščarsko vas, skrbel za razvoj in promocijo turizma, koordiniral kulturne prireditve v občini.

Ureditev športnega igrišča za vse v okviru osnovne šole Ig

OŠ Ig za izvajanje pouka športne vzgoje, aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo posameznih selekcij nujno potrebuje zunanje športno igrišče z atletsko stezo. Objekt bo omogočil tudi kakovostno preživljanje prostega časa ostalim občankam, občanom.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

Zuhra Jovanovič (VE1)
Aleš Tolar (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva