Predstavnik in kontakt

Peter Frantar
[email protected]

Lokalni odbor

Cerklje na Gorenjskem

Svoboda za Občino Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem naj primarno postane občina za svoje prebivalce. Bližina smučišča Krvavec daje veliko potenciala za razvoj turizma.

... razvito občino, prijazno domačinom in turistom!

... nov občinski prostorski načrt, za premišljeno urejanje prostora!

... varovanje in trajnostno rabo naravnih virov!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Turistični potencial Krvavca

Redno bomo vzdrževali cestne povezave s Krvavcem, iskali možnosti za nova parkirna mesta in načine, kako urediti promet, da bo čim manj obremenil naše občanke in občane. Naš cilj bo tudi spodbujanje turizma na Krvavcu skozi celo leto.

Podpora lokalnemu kmetijstvu

Našim kmetom bomo pomagali pri pridobivanju certifikatov za ekološko pridelana živila in pri prijavah na razpise. Spodbujali bomo prodajo njihovih izdelkov neposredno občankam, občanom. Štipendirali bomo dijake in študente.

Kakovosten javni potniški promet

Prenovili bomo javni potniški promet, s čimer bomo zmanjšali negativen vpliv individualne rabe avtomobila na okolje, znižali potovalne stroške naših občanov, olajšali mobilnost najmlajših in starejših ter prispevali k večjemu turističnemu obisku.

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva