Predstavnik in kontakt

David Saksida
[email protected]

Lokalni odbor

Brda

Svoboda za Občino Brda

Lokalna strategija razvoja potrebuje razvoj trajnostnega butičnega turizma, skrb za okolje je ključnega pomena za življenje domačinov in turistov.

... čisto okolje in uspešen boj s sušo in posledicami podnebnih sprememb!

... strateški razvoj trajnostnega in butičnega turizma z visoko dodano vrednostjo!

... Brda prijaznih, povezanih ljudi, za zdravo skupnost!

Volilni program

S svojim delom bomo skrbeli za ključna razvojna področja naše občine

Strateški razvoj trajnostnega in butičnega turizma

Skupaj z občani in občankami bomo pripravili razvojno strategijo za naslednje desetletje. Izhajala bo iz lokalnih potreb in temeljila na trajnostnem turizmu z visoko dodano vrednostjo, po katerem je občina že zdaj prepoznavna v Sloveniji in svetu.

Zeleni preboj in priprava na posledice podnebnih sprememb

Skrb za okolje je ključna za življenje v naši občini, tako za domačine kot za zeleni turizem. V sodelovanju z državo bomo skrbeli za lažji prehod na obnovljive vire energije in čim večjo energetsko samooskrbo. Potrebujemo zalogovnike za oskrbo z vodo.

Povezovanje in sodelovanje kot temelj zdravih skupnosti

Občinske storitve bomo digitalizirali jih naredili bolj učinkovite, s tem bomo zagotovili dovolj časa in energije za to, da bodo v občini slišani vsi glasovi. Brda naj bodo občina po meri občank in občanov z odprto in strpno komunikacijo.

Občinski svetniki

Vodja svetniške skupine

David Saksida (VE2)
Jurij Špacal (VE1)
Tanja Baša Jasnič (VE1)

Sodelujte tudi vi!

Pomagajte nam izboljšati življenje v svojem kraju

Vsakdo sam najbolje pozna izzive svojega lokalnega okolja. Zaupajte nam jih!

Podprite nas z donacijo

Podprite nas, pomagajte nam spreminjati Slovenijo

Podprite Gibanje Svoboda in nam pomagajte spremeniti Slovenijo v prijazno, povezano, v lepšo prihodnost zazrto državo.

Preberite zakaj bomo porabili donirana sredstva