Izzivi, s katerimi se sooča slovenska družba, Evropska unija, pa tudi širša mednarodna skupnost, od nas terjajo premišljeno ravnanje in rešitve. Te pa se lahko oblikujejo zgolj v širokem dialogu med stroko, politiko ter državljankami in državljani.

S sodelovanjem v programskih odborih lahko vsakdo, ki ima znanje in razumevanje problematik nekega področja, aktivno sooblikuje stališča stranke do najrazličnejših vprašanj. Verjamemo, da lahko skozi dialog, sodelovanje in iskanje kompromisov najdemo prave odgovore na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Programski odbor za obrambo

Nosilec odbora

Rudi Medved

Kontakt

[email protected]

Programski odbor za obrambo se osredotoča na številna ključna področja, ki se osredotočajo na različna področja obrambne politike in varnosti države. Njegovo delo obsega nadzor in strategije glede obrambnega sistema, gasilstva, vojske ter civilne zaščite. Prav tako se ukvarja z informacijsko in kibernetsko varnostjo ter migracijami.

Med področja s katerimi se ukvarja sodijo tudi,  skrb za vzpostavljanje učinkovitega sistema obveščanja ter druga pomembna področja povezana z obrambo in varnostjo države.  

Sodeluj v odboru

Programski odbor za finance

Nosilec odbora

Klemen Boštjančič

Kontakt

[email protected]

Programski odbor za finance se osredotoča na številna ključna področja, ki so povezana z gospodarstvom in financami.

Njegove ključne teme obravnav in predlogov se navezujejo na teme oblikovanja makroekonomske politike, spremljanje in upravljanje državnega proračuna, nadzor nad finančnim sistemom ter urejanje javnih financ in javnih plačil. Prav tako so področja vezana tudi na davke, carine, trošarine in druge dajatve ter razpravljanje o državni pomoči in nadzoru nad področjem bančništva ter preprečevanja pranja denarja.

S svojim delovanjem prispeva k stabilnosti in učinkovitosti finančnega sistema ter spodbuja trajnostno gospodarsko rast.

Sodeluj v odboru

Programski odbor za zunanje zadeve

Nosilec odbora

Klemen Grošelj 

Kontakt

[email protected]

Programski odbor za zunanje zadeve se osredotoča na področja vezana na oblikovanje politike na področju mednarodnih odnosov. To vključuje gospodarsko diplomacijo, konzularno zaščito, sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in spoštovanje mednarodnega prava ter pogodb. Prav tako se ukvarja z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo ter zagotavljanjem podpore slovenski skupnosti v EU in Slovencem zunaj Slovenije.

Odbor se osredotoča tudi na odnose z narodnimi skupnostmi in zastopa interes Slovenije na evropski ravni ter v zamejstvu in po Svetu. 

Sodeluj v odboru

Programski odbor za notranje zadeve

Nosilec odbora

Boštjan Poklukar

Kontakt

[email protected]

Odbor za notranje zadeve se osredotoča na številna ključna področja, ki vplivajo na stabilnost in varnost države. Je ključno telo, ki usklajuje strategije in ukrepe. Njegovo delovanje zajema nadzor delovanja policije, upravljanje informacijske in kibernetske varnosti ter osredotoča se na razvoj sistema za zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pomembno področje delovanja vključuje tudi urejanje javnega reda in miru ter obravnavanje migracij in priseljevanja v Slovenijo. S svojim delovanjem zagotavlja celovit pristop k notranji varnosti. 

Sodeluj v odboru

Programski odbor za infrastrukturo, energijo, podnebje, naravne vire in prostor

Nosilec odbora

Bojan Kumer 

Kontakt

[email protected]

Programski odbor za infrastrukturo, energijo, podnebje, naravne vire in prostor se osredotoča na številna ključna področja, ki vplivajo na trajnostni razvoj družbe. To vključuje zemljiško in stanovanjsko politiko, trg nepremičnin ter ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti. Prav tako se ukvarja s politiko varovanja narave in naravnih virov, podnebnimi spremembami ter upravljanjem z vodami, onesnaženostjo zraka ter hrupom.

Ključna področja obravnav so tudi obravnava energetike, jedrska varnost, prometna politika in razvoj celovite infrastrukture ter prizadevanje za zmanjšanje negativnih vplivov osebnega in tovornega prometa. S svojim delovanjem prispeva k trajnostnemu razvoju in boljši kakovosti življenja. 

Sodeluj v odboru

Sodelujte v programskih odborih stranke

Posodite nam svojo modrost in znanje, svetujte kako bolje

Samo skupaj lahko ustvarimo boljšo državo in lepšo prihodnost. Utemeljeno na spoštovanju, zaupanju, odgovornosti in svobodi.