Marjan Mačkošek
Kandidat za župana
občine Laško
MarijanMackosek

Sem poročen upokojeni inženir strojništva. Svojo poslovno pot sem začel v Štorah. Bil sem direktor podjetja ITRO in skoraj 20 let glavni direktor podjetja Štore Steel, ki se je v tistem času preoblikovalo v enega vodilnih proizvajalcev posebnih vrst jekla za potrebe industrije vozil.

Veliko časa sem posvetil aktivnemu delovanju v organih Gospodarske zbornice Slovenije, kjer sem med drugim opravljal neprofesionalno funkcijo predsednika. Sem tudi prejemnik nagrade za izjemne dosežke na gospodarskem področju, ki jo podeljuje GZS. Deloval sem v različnih društvih, organih Združenja nadzornikov Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Sem izredni član Inženirske akademije Slovenije. Imam bogate izkušnje v nadzornih organih različnih podjetij, med drugim sem bil predsednik nadzornega sveta Darsa.

V prostem času skupaj s somišljeniki skrbim za ohranjanje tehnične dediščine na Slovenskem in sem ljubitelj starodobnih vozil.

Prepričan sem, da je v Občini Laško potreben nov zagon, ki bo povezal vse sile za dobrobit teh, ki živimo v občini, in vseh tistih, ki k nam prihajajo. Črpali bomo iz tradicije in zgodovine, pogled pa bomo usmerili v bodočnost. Zagotavljam vam, da bo v primeru moje izvolitve za župana naša občina medgeneracijsko prijazna za vse.

Iščite po celotni spletni strani: