Postanite član/ica

Samo skupaj lahko ustvarimo boljšo državo in lepšo prihodnost. Utemeljeno na spoštovanju, zaupanju, odgovornosti in svobodi.

Foto: Gibanje Svoboda Mladi

Zakaj naj postanem član/ica?

Ker smo skupaj močnejši. Ker lahko skupaj ustvarimo pravičnejšo družbo, uresničujemo učinkovito zeleno politiko, uveljavljamo vladavino prava in si zagotovimo mirno in svobodno življenje.

 • Sodelujte pri snovanju vsebin in dogodkov.
 • Naj naše vrednote postanejo del vašega vsakdanjega življenja.
 • Sodelujte pri ozaveščanju skupnosti.
 • Z lastnim zgledom ustvarjajte vizijo boljše prihodnosti.

Kako lahko postanem član/ica?

Preberite si program in če so vam blizu naša stališča, izpolnite prijavnico in jo pošljite na sedež stranke.


Spol:
Datum rojstva:
Ulica (začasni naslov):
Poštna številka (Začasni naslov):
Kraj (Začasni naslov):
Občina in šifra občine:

Izobrazba/strokovni znanstveni naziv:
Stopnja končane izobrazbe:
Poklic/Zaposlitev:
Zaposlitev (trenutni delodajalec):
Poklic:

Priporočilo 1:
Priporočilo 2:

Strinjanje s politiko zasebnosti:
Strinjanje s statutom Gibanja Svoboda:
Strinjanje z etičnim kodeksom GS:
Strinjanje - uporaba osebnih podatkov:
Strinjanje - promocijska obvestila:

Datum izpolnitve pristopne izjave:

Pogosto zastavljena vprašanja

Član stranke lahko s pisno privolitvijo svojega zakonitega zastopnika postane tudi oseba, ki je
dopolnila najmanj 15 let starosti.

Član stranke lahko postane državljanka oziroma državljan Republike Slovenije. Tujec ne more postati član stranke.

Člani stranke imajo pravico:

 • biti obveščeni o poslovanju in delu stranke,
 • sodelovati pri oblikovanju politik stranke ter sodelovati pri njihovem izvajanju,
 • voliti in biti voljeni v organe stranke,
 • kandidirati in predlagati kandidate za voljene in imenovane funkcije.

Člani stranke imajo dolžnost:

 • aktivno delovati in si prizadevati za udejanjanje temeljnih vrednot in ciljev, zaradi katerih je
  bila stranka ustanovljena,
 • delovati v skladu s statutom in programom ter drugimi akti stranke,
 • aktivno delovati v organih, v katere so bili izvoljeni ali imenovani,
 • krepiti enotnost in ugled stranke ter se vzdržati dejanj, ki bi lahko imele škodljive posledice
  za stranko,
 • redno plačevati članarino.

Iščite po celotni spletni strani: